Ratinglista

På nationell nivå används den Elo-rating som varje ny månad presenteras av internationella schackförbundet FIDE. En lista över Manhems medlemmars FIDE-Elo finns här:

Ratinglista FIDE-Elo

Det går även att få fram snabb-elo och blixt-elo på länken ovan samt olika medlemskategorier ex. juniorer.

Observera att för Allsvenskan (lagspel) gäller Elo-talen från september (höst), respektive januari (vinter/vår).

LASK-rating

Övergång till att enbart räkna elo skedde i hela landet (2016-09-01).
För information om det tidigare systemet se Manhems sida om LASK-systemet

Ratinglista 2016-05-01            Senast  ändrad 160809.

Ratinglista 2016-05-01            Senast ändrad 160809.

Ratinglista 2016-01-01            Senast  ändrad 160119.

Ratinglista 2016-01-01            Senast ändrad 160119.

Ratinglista 2015-09-01           Senast  ändrad 150920.

Ratinglista 2015-09-01           Senast  ändrad 150920.

Ratinglista 2015-05-01           Senast ändrad 150708.

Ratinglista 2015-05-01           Senast ändrad 150708.

Ratinglista 2015-01-01           Senast ändrad 150128.

Ratinglista 2015-01-01           Senast ändrad 150128.

Ratinglista 2014-09-01

Ratinglista  2014-09-01

Ratinglista 2014-05-01 

Ratinglista 2014-05-01 

Ratinglista 2014-01-01

Ratinglista 2014-01-01

Ratinglista 2013-09-01

Ratinglista 2013-09-01

Ratinglista 2013-05-01

Ratinglista 2013-05-01

Ratinglista 2013-01-01

Ratinglista 2013-01-01

Ratinglista 2012-09-01

Ratinglista 2012-09-01

Ratinglista 2012-05-01

Ratinglista 2012-05-01

Ratinglista 2012-01-01

Ratinglista 2012-01-01

Ratinglista 2011-09-01

Ratinglista 2011-09-01

Ratinglista 2011-05-01

Ratinglista 2011-05-01

Ratinglista 2011-01-01

Ratinglista 2011-01-01

Ratinglista 2010-09-01

Ratinglista 2010-09-01

Ratinglista 2010-05-01

Ratinglista 2010-05-01

Ratinglista 2010-01-01

Ratinglista 2010-01-01

Ratinglista 2009-09-01

Ratinglista 2009-09-01

Ratinglista 2009-05-01

Ratinglista 2009-05-01

Ratinglista 2009-01-01

Ratinglista 2009-01-01

Ratinglista 2008-09-01

Ratinglista 2008-09-01

Ratinglista 2008-05-01

Ratinglista 2008-05-01

Ratinglista 2008-01-01

Ratinglista 2008-01-01

Ratinglista 2007-09-01

Ratinglista 2007-09-01

Ratinglista 2007-05-01

Ratinglista 2007-05-01

Ratinglista 2007-01-01

Ratinglista 2007-01-01

Ratinglista 2006-09-01

Ratinglista 2006-09-01

Ratinglista 2006-05-01

Ratinglista 2006-05-01

Ratinglista 2006-01-01

Ratinglista 2006-01-01

Ratinglista 2005-09-01

Ratinglista 2005-05-01

Ratinglista 2005-05-01

Ratinglista 2005-01-01

Ratinglista 2004-09-01

Ratinglista 2004-05-01

Ratinglista 2004-05-01

Ratinglista 2004-01-01

Ratinglista 2003-09-01

Ratinglista 2003-05-01

Ratinglista 2003-01-01

Ratinglista 2002-09-01

Ratinglista 2002-05-01

Ratinglista 2002-01-01

Ratinglista_2001-09-01

Ratinglista_2001-05-01

Ratinglista 2001-01-01

Ratinglista 2000-09-01