Krokodiler

Manhems Krokodiler bildades år 1993 för att stötta sällskapet ekonomiskt efter en tid av besvärliga finanser. Man ansluter sig genom att betala ett stödbidrag på minst 250 kronor, vilket premieras med ett ‘Krokodil’-medlemskap. ‘Stor-Krokodiler’ blir de som betalar 600 kronor.

Föreningen är fortfarande mycket livaktig. I april 2020 har föreningen 35       medlemmar, varav 21 är Stor-Krokodiler.

Manhems Krokodiler innebär ett mycket viktigt ekonomiskt stöd för                  SS Manhem, inte minst eftersom andra inkomster varierar.

Stor-Krokodiler Krokodiler
Mats Eriksson Mattias Fredriksson
Siv Bengtsson Lars Abrahamsson
Hans Brodén Gösta Larsson
Rutger Almquist Bo-Göran Mellbin
Lars Lindh Lars Bergström
Stellan Welin Marika Larsson
Håkan Warston Patrik Abrahamsson
Tomas Kosmidis Johan Ersson
Krister Berg Bertil Ekstrand
Björn Andersson Sam Friberg
Sören Svensson Jan Möller
Thomas Meyer Claes Fransson
Roy Johansson Anders Berggren
Claes R. Nilsheden
Hans Ekström
Fredrik Andersson
Vincent Andréasson
Oskar Engdahl
 Mattias Lundström
Joachim Bergré
Anders Wengholm

 

Föreningen arrangerar varje år en krokodilkväll för medlemmarna. Den senaste kvällen, den 15 april 2019, höll vår mångårige medlem Björn Andersson ett uppskattat föredrag på temat löparens styrka. Åhörarna fick tillfälle att delta aktivt i föredraget vid lösning  av studier på temat.

Traditionen med att anslå medlemsnamnen i klubblokalen fortsätter i form av medlemstavlorna, som hänger i allrumsdelen av våra lokaler.

Du kan alltid bli medlem! Du kan betala direkt till plusgiro 628 66 93-4, Manhems Krokodiler, men glöm inte att ange namn och adress.