Krokodiler

Manhems Krokodiler bildades år 1993 för att stötta sällskapet ekonomiskt efter en tid av besvärliga finanser. Man ansluter sig genom att betala ett stödbidrag på minst 350 kronor, vilket premieras med ett ‘Krokodil’-medlemskap. ‘Stor-Krokodiler’ blir de som betalar 700 kronor. Manhems Krokodiler innebär ett mycket viktigt ekonomiskt stöd för SS Manhem, inte minst eftersom andra inkomster varierar.

Krokodilernas medlemslistor kommer uppdateras inför krokodilträffar 2024. Tidigare krokodiler kommer få utskick.

I april 2020, senast uppdaterade lista, hade föreningen 35 medlemmar (krokodiler) varav 21 Stor-Krokodiler.

Stor-Krokodiler Krokodiler
Mats Eriksson Mattias Fredriksson
Siv Bengtsson Lars Abrahamsson
Hans Brodén Gösta Larsson
Rutger Almquist Bo-Göran Mellbin
Lars Lindh Lars Bergström
Stellan Welin Marika Larsson
Håkan Warston Patrik Abrahamsson
Tomas Kosmidis Johan Ersson
Krister Berg Bertil Ekstrand
Björn Andersson Sam Friberg
Sören Svensson Jan Möller
Thomas Meyer Claes Fransson
Roy Johansson Anders Berggren
Claes R. Nilsheden
Hans Ekström
Fredrik Andersson
Vincent Andréasson
Oskar Engdahl
 Mattias Lundström
Joachim Bergré
Anders Wengholm

Föreningen arrangerar varje år minst en krokodilkväll för krokodilerna. Det finns även en traditionen med att anslå krokodilernas namn på tavla i klubblokalen. Denna hänger normalt en bit in i lokalen utanför Manhems kansli.

Du kan alltid bli medlem! För krokodilavgifter och eventuella donationer används Manhems vanliga plusgirokonto 42 28 22-7.