Krokodiler

Manhems Krokodiler bildades år 1993 för att stötta sällskapet ekonomiskt efter en tid av besvärliga finanser. Man ansluter sig genom att betala ett stödbidrag på minst 250 kronor, vilket premieras med ett ‘Krokodil’-medlemskap. ‘Stor-Krokodiler’ blir de som betalar 600 kronor.

Föreningen är fortfarande mycket livaktig. I april 2020 har föreningen 35       medlemmar, varav 21 är Stor-Krokodiler.

Manhems Krokodiler innebär ett mycket viktigt ekonomiskt stöd för                  SS Manhem, inte minst eftersom andra inkomster varierar.

Stor-Krokodiler Krokodiler
Mats Eriksson Mattias Fredriksson
Siv Bengtsson Lars Abrahamsson
Hans Brodén Gösta Larsson
Rutger Almquist Bo-Göran Mellbin
Lars Lindh Lars Bergström
Stellan Welin Marika Larsson
Håkan Warston Patrik Abrahamsson
Tomas Kosmidis Johan Ersson
Krister Berg Bertil Ekstrand
Björn Andersson Sam Friberg
Sören Svensson Jan Möller
Thomas Meyer Claes Fransson
Roy Johansson Anders Berggren
Claes R. Nilsheden
Hans Ekström
Fredrik Andersson
Vincent Andréasson
Oskar Engdahl
 Mattias Lundström
Joachim Bergré
Anders Wengholm

Föreningen arrangerar varje år en krokodilkväll för medlemmarna. Det finns även en traditionen med att anslå krokodilernas namn på tavla i klubblokalen. Denna hänger normalt långt inne i lokalen.

Du kan alltid bli medlem! Notera dock att i oktober 2022 avslutades Manhems krokodilers plusgirokonto 628 66 93-4. För framtida krokodilavgifter och ev. donationer används Manhems vanliga plusgirokonto 42 28 22-7. Anledningarna är att det är en årlig kostnad kopplad till varje plusgirokonto samt att det har blivit väldigt lätt att bokföra det som kommer in på det vanliga plusgirokontot på krokodilerna ändå. Detta efter att Manhem bytte bokföringssystem 2022.