Manhems årsmöte för 2018 avklarat

Under tisdagskvällen den 18 september höll Schacksällskapet Manhem sitt årsmöte. På dagordningen stod sedvanliga årsmötesförhandlingar som blickade bakåt mot det gångna verksamhetsåret 2017/18 och framåt mot verksamhetsåret 2018/19. Klubbens verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse, balansräkning samt revisionsberättelse avhandlades och godkändes, liksom styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Därefter blev det omval av klubbens ordförande sedan två år tillbaka, Harald Berggren Torell. Omval var melodin även för övriga styrelseledamöter. I bokstavsordning: Jonas Bengtsson, Oskar Engdahl, Mats Eriksson, Claes Fransson, Roy Johansson, Jan Möller och Claes R Nilsheden. Till styrelsesuppleanter valdes Vincent Andréasson (omval) och Jamal Ghaderi (nyval). Sören Svensson och Richard Nilsson valdes till revisorer (omval). Medlemsavgifterna för det kommande verksamhetsåret fastställdes även i år såsom oförändrade. Några särskilda framställningar från styrelsen eller enskild medlem fanns inte att ta ställning till. Årsmötet kunde därför avslutas med en stunds frågor och diskussion om klubbens lokal och ekonomi, nyhets-rapportering och sociala medier, samt hur deltagandet i klubbens interna och externa tävlingarna kan fås att öka. Det hela rundades av med kaffe och bulle samt förvisning av klubbens senaste nytillskott – en robotdammsugare.

Klubbens verksamhetsberättelse för det gånga verksamhetsåret finner du här: SS Manhem Verksamhetsberättelse 2017-18 (20180918)

SS Manhem kallar sina medlemmar till årsmöte

    

SS Manhem kallar sina medlemmar till årsmöte tisdagen den 18 september kl. 19.00 i klubblokalerna på Vegagatan 20. På dagordningen står bland annat följande:

– klubbens årsberättelse,
– ekonomisk berättelse och balansräkning för verksamhetsåret 2017/18 samt revisionsberättelsen,
– frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen,
– val av ordförande och sju övriga styrelseledamöter jämte minst två suppleanter samt två revisorer med en suppleant,
– fastställande av medlemsavgifter,
– framställningar från styrelsen eller enskild medlem.

Följ med i vad som händer i klubben! Kom till årsmötet!

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen i SS Manhem

Manhems årsmöte 2017 avklarat – Harald omvald som ordförande

Under tisdagskvällen den 19 september höll Schacksällskapet Manhem sitt årsmöte. På dagordningen stod sedvanliga årsmötesförhandlingar som blickade bakåt mot det gångna verksamhetsåret 2016/17 och framåt mot verksamhetsåret 2017/18. Klubbens verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse, balansräkning samt revisionsberättelse avhandlades och godkändes, liksom styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Därefter blev det omval av klubbens ordförande sedan ett år tillbaka, Harald Berggren Torell. Omval var melodin även för övriga styrelseledamöter. I bokstavsordning: Jonas Bengtsson (skattmästare), Oskar Engdahl (sekreterare), Mats Eriksson (ungdomsansvarig), Claes Fransson (informationsansvarig), Roy Johansson (PR och rekrytering), Jan Möller (bokföringsansvarig) och Claes R Nilsheden (vice ordförande, lag- och klubbtävlingsansvarig). Till styrelsesuppleanter valdes Vincent Andréasson (omval) och Helene Gustafsson (nyval). Sören Svensson och Richard Nilsson valdes till revisorer (omval). Medlemsavgifterna för det kommande verksamhetsåret fastställdes såsom oförändrade. Några särskilda framställningar från styrelsen eller enskild medlem fanns inte att ta ställning till. Årsmötet kunde därför avslutas med en stunds frågor och diskussion om klubbens ekonomi och nyhetsrapportering samt rundas av med kaffe och blåbärsmuffins.

  

  

I samband med årsmötet hölls även prisutdelning för den nyinstiftade Vegaligan samt det klassiska Stora Priset. Vegaligan vanns av Oleg Shchetinin (se bild, nedre till vänster) medan Claes R Nilsheden försvarade fjolårets seger i Stora Priset – detta år med mycket knapp marginal gentemot Alexander Ström Engdahl (se bild, nedre till höger).

Årsmötet avklarat – Mats Eriksson avgår som ordförande efter 25 års trogen tjänst

Årsmötet 2016 genomfördes som planerat; i år med uppslutning av 16 Manhemiter.

Enligt stadgarna måste minst 15 medlemmar vara närvarande för att mötet ska vara beslutsmässigt och in i det sista var det oklart om tillräckligt många medlemmar skulle dyka upp. Nu har det aldrig (i alla fall i modern tid) hänt att ett medlemsmöte i Manhem inte nått upp i tillräckligt deltagarantal för beslutsmässighet och detta brukar minsann påpekas. För var år som deltagarantalet på mötena med ingen eller endast väldigt liten marginal överstiger beslutsmässighetsantalet blir dock sådana gamla sanningar mindre betryggande.

En ny styrelse valdes. Till viss del ser den ut som den förra men ett par nyval skedde. Claes Fransson samt Markus Freed (sup.) tillkom och Claes Brauer samt Mattias Fredriksson lämnar efter mycket gott styrelsearbete för klubben.

En stor skillnad är samtidigt att Mats Eriksson avgår som ordförande efter att ha suttit i 25 års tid (!). Han kommer att ersättas av tidigare sekreteraren Harald Berggren Torell. Frukta dock ej! Mats kommer även i fortsättningen finnas kvar i verksamheten. Han sitter kvar i styrelsen och kommer att ansvara för ungdomsfrågor.

wp-1474408074280.jpg
Hans Brodén (tidigare ordförande och hedersledamot) gratulerar Mats Eriksson för väl utfört arbete

Oberoende av varandra föreslog både Hans Brodén och styrelsen via Harald Berggren Torell att Mats Eriksson ska utses till hedersledamot. Förslaget sågs med entusiasm bland mötesdeltagarna och klubbades igenom.

wp-1474408010500.jpg
Generationsskiftet. Den tillträdande ordföranden Harald Berggren Torell avtackar den avgående ordföranden Mats Eriksson

Manhems stora pris togs hem av en av klubbens stora eldsjälar – Claes R. Nilsheden. Om någon undrar hur en schackspelare som spelar så sällan som Claes kan vinna priset kan nämnas att man i Stora priset även får poäng för att vara tävlingsledare (i de tävlingar som ingår i Stora priset). Stort grattis till Claes!

wp-1474455951855.jpg
Claes R. Nilsheden tar emot Manhems stora pris

/Jonas Bengtsson och Harald Berggren Torell

Viktigt årsmöte i Manhem i morgon tisdag den 20 september

Som bekant sedan tidigare (kallelse i Nafset 82 den 8 augusti) håller Manhem årsmöte i morgon tisdag den 20 september med början kl. 19.00. På dagordningen står att styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året redovisas och att bokslutet för året fastställs. Författaren till dessa rader avgår som ordförande efter 25 år för att fokusera på ungdomsarbetet och samtidigt blir det förstås nyval av styrelsens åtta ledamöter och två suppleanter.

Medlemsavgifterna för det kommande året kommer att bestämmas av de församlade medlemmarna och här kan nämnas att den avgående styrelsen föreslår en liten höjning.

Väl mött!

Årsmöte tisdag (20/9), 19.00!

Manhems årsmöte hålls nu på tisdag 20/9 kl 19.00 i Manhems lokal på Vegagatan 20. Under mötet kommer behandlas b.la. verksamhetsåret som gått, klubbens ekonomi och annat viktigt.

Verksamhetsberättelsen läggs upp i detta hemsideinlägg (när den färdigställts); för dem som vill läsa igenom innan mötet.

Väl mött!

Harald Berggren – Sekreterare SS Manhem

Manhem kallar samtliga medlemmar till vårmöte den 20 maj!

SS Manhem kallar sina medlemmar till

Vårmöte

tisdagen 20 maj 2014 kl. 18.30!

Det blir även prisutdelning för Vårmästerskapet! Samtliga fullföljande deltagare i Lilla gruppen och alla spelare med 5 poäng eller mer i Öppna har pris att vänta.

Kvällen avslutas med den traditionella Vårblixten.

Väl mött önskar SS Manhems styrelse!

 

Göteborgs Schackförbund höll årsmöte

På måndagen höll Göteborgs Schackförbund årsmöte i Schackcentrum på Vegagatan. Ett tiotal av distriktets klubbar fanns på plats. Styrelsen kunde rapportera om ett gott ekonomiskt resultat för det gångna året, om än själva schackverksamheten legat litet lågt på seniorsidan.

Utformningen av Lag-DM diskuterades och mötet gav styrelsen vägledning om den framtida spelformen. Man kan notera att det stundom kunnat höras visst gnöl angående Manhems alltför flitiga deltagande i distriktstävlingarna. Författaren till dessa rader tror dock att problemet ligger hos de klubbar som inte är med, snarare än tvärtom…

Ett annat ämne som diskuterades var hur man skall förfara med klubblösa schackspelare och deras rätt att vara med i förbundets tävlingsverksamhet. Det rådde en stor enighet om att distriktsmästerskapen är förbehållna medlemmar i göteborgsklubbar samt om att klubbspelare från andra distrikt är välkomna till icke-mästerskapstävlingar. Rena snålskjutsspelare får dock vara så vänliga att söka medlemskap i någon av Göteborgs klubbar, av vilka det ju inte råder någon brist.

En styrelse valdes för det kommande året i följande skepnad:

Christer Thörnqvist

Ordförande

SK Kamraterna

Kenneth Fahlström

Vice ordförande

Majornas SS

Joakim Elfving

Sekreterare

Göteborgs SS

Niklas Sidmar

Skattmästare

Mölndals SK

Johan Granholm

Materialförvaltare

SS Manhem

Jonas Mårdell

Tävlingsansvarig

Kärra SS

Mats Eriksson

Ungdomsansvarig

SS Manhem

Roland Häll

Ledamot

Lundby SS

Mikael Carlsson

Suppleant

Örgryte SK

Jörgen Nilsson

Suppleant

Mölndals SK

Nästa kalenderår har det gått ett hundra år sedan förbundet bildades och det blir således ett s.k. jubileumsår. Tre kommittéer har bildats och det finns alltså en del idéer, vartill vi förhoppningsvis kan återkomma framdeles.