Vårmötet och andra möten

SS Manhems vårmöte äger rum tisdagen den 3 maj 18.30. På mötet diskuteras som regel hur det gått för klubben hittills under verksamhetsåret. Medlemmarna får dessutom chansen att ställa frågor samt komma med utvecklingsförslag. I samband med vårmötet sker prisutdelning för Manhems vårmästerskap. Efter mötet spelas blixttävlingen Vårblixten. Gratis fika till vårmötesdeltagarna.

Göteborgs Schackförbunds vårmöte går torsdagen den 9 juni 18.30. Har du något att framföra till GSF bevista mötet eller om detta är svårt tag kontakt med Manhems representant (undertecknad). För övrigt finns vakanser i GSF:s valberedning om någon känner sig manad.

Sveriges schackförbunds kongress går under SM i Uppsala söndagen den 17 juli.

Krokodilträff

Tisdagen den 5 april var det dags för Manhems årliga Krokodilträff, dit alla medlemmar i Sällskapets stödförening Krokodilerna är inbjudna. Tio medlemmar slöt upp den här gången. Johan Hultin visade några av sina partier från den gångna säsongen. Johan är inte bara en stark schackspelare, utan även en inspirerande och duktig föredragshållare som ger åhörarna mersmak på schack. Han berättade pedagogiskt och målande om sina partier och gav åhörarna en god inblick i en elitspelares överväganden och känslor under ett parti. Vid mötet förekom även förtäring i form av räksmörgåsar från anrika Junggrens café i Göteborg.

18 stycken ställde upp i Dr Arpad Open

I veckan spelades tävlingen dr Arpad Open som var en möjlig tävling för icke-ELO-spelare att få ELO inför ratingskiftet. Av de aderton deltagarna var det sju icke ELO som var med varav sex från vårt anrika sällskap. Lottningssystemet sju ronder Nilshedenmonrad vilket var optimalt så att alla sju spelarna fick ELO. Med Nilshedenmonrad menas att i varje rond så möts ELO-spelare mot icke-ELO-spelare. Detta gjorde att ELO-spelarna inte riskerade sina tal då deras resultat ej räknas ur ELO-synpunkt.

Resultat