Krokodilträffen 4 april

Onsdagen den 4 april var det dags för Manhems årliga Krokodilträff, dit alla medlemmar i Sällskapets stödförening Krokodilerna är inbjudna. Åtta medlemmar slöt upp den här gången. Krokodilskötaren själv, Roy Johansson, höll ett föredrag på temat Siegbert Tarrasch och schackpedagogik. Deltagarna fick studera ett Tarrasch-parti med ett instruktivt tornslutspel och fick även utmana sig själva i ett ”gissa vilket drag-parti”. Vid den som vanligt gemytliga samvaron bjöds även på förtäring i form av räksmörgåsar från anrika Junggrens café i Göteborg.

Schackhälsningar

Roy Johansson

Medlemsvärvning

MEDLEMSVÄRVNING

Känner du någon schackintresserad person i ålderskategorin 65 år eller mer (veteran) som du tror skulle ha glädje av att vara med i Manhem? För varje ny medlem du värvar belönas du med en schackbok ur föreningens bibliotek.  

Tidigare har vi inte specifikt vänt oss till veteraner i vår verksamhet. Men lika väl som att vi vill ha många ungdomar i verksamheten är det viktigt att även de som hunnit bli lite äldre välkomnas till vår förening. Det förtjänar också att inflikas att aktiviteter för veteraner, på motsvarande sätt som för juniorer, kan berättiga till ett ekonomiskt tillskott för Manhem från kommunen.

I början av varje höst- och vårtermin anordnar Manhem en introduktionskurs kallad ”Ny i schacket”. Den riktar sig till ”vuxna hemmaspelare” och kan passa bra för många av de veteraner som tidigare inte har varit med i någon schackförening. Eftersom vi närmar oss slutet av höstterminen är det nu ett bra tillfälle att börja i klubben för den kategorin av spelare.

Du kan anmäla eller hänvisa intresserade personer till Roy Johansson. Du är naturligtvis även välkommen med frågor till honom. Roy nås på e-postadress roy.johansson@dom.se eller telefonnummer 070-4361372. Medlemsanmälningar kan också skickas till föreningens kansli med e-postadress info@ssmanhem.se.

Krokodilträff

Tisdagen den 5 april var det dags för Manhems årliga Krokodilträff, dit alla medlemmar i Sällskapets stödförening Krokodilerna är inbjudna. Tio medlemmar slöt upp den här gången. Johan Hultin visade några av sina partier från den gångna säsongen. Johan är inte bara en stark schackspelare, utan även en inspirerande och duktig föredragshållare som ger åhörarna mersmak på schack. Han berättade pedagogiskt och målande om sina partier och gav åhörarna en god inblick i en elitspelares överväganden och känslor under ett parti. Vid mötet förekom även förtäring i form av räksmörgåsar från anrika Junggrens café i Göteborg.

Simultan med Eduardas Rozentalis

Den 14 januari anordnade Manhems en trivselkväll för Manhems alla funktionärer. Vårt nya litauiska stormästartillskott Eduardas Rozentalis stod för underhållningen. Eduardas är både en mycket stark schackspelare och en vänlig och ödmjuk person, som Manhem kommer att få stor nytta av. Hans högsta elotal är 2650, som han uppnådde i januari 1997. För närvarande ligger hans elotal på 2524. Han har många goda prestationer i starka turneringar på sin meritlista och har även med framgång spelat för Litauen i OS vid ett stort antal tillfällen. Han beskriver sig som en positionell spelare med särskilt intresse för slutspel. Under kvällen förevisade Eduardas på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt några partier ur sin digra samling. Kvällen avslutades med att Eduardas gav en simultan. 15 motspelare slöt upp. Resultatet blev att Eduardas vann 11 partier, spelade 3 remier och förlorade ett parti. Förlusten noterades mot Vincent Andréasson. Vincent vann efter fint spel, som innefattade ett vackert tornoffer. Remierna stod Mats Eriksson, Mattias Fredriksson och Richard Nilsson för.

Schack på Frölunda Torg

Varmt välkomna till Manhems schackdagar på Frölunda torg lördagen den 23/8 och söndagen den 24/8! Vi håller till vid scenen på nedre plan klockan 10:00 – 16:00 båda dagarna.

På lördag blir det ett kommenterat mästarmöte mellan två av Manhems elitspelare klockan 11:00. En av klubbens juniorer spelar samma dag klockan 13:00 också en simultan mot de som vågar utmana honom. På söndag genomför vi den årligen återkommande tävlingen “Utmaningen” med början klockan 11:00. Dessutom blir det båda dagarna spel för allmänheten på storbräde och information om Manhem och om schack i allmänhet.

Det är första gången Manhem genomför en schackaktivitet på Frölunda Torg. Det är roligt om så många som möjligt från klubben bersöker oss och på så sätt hjälper till med att marknadsföra Manhems verksamhet och bidrar till ett lyckat arrangemang.

För mer information: Kontakta Roy Johansson på tfn 070-4361372 eller på e-post roy.johansson@dom.se.

 

Årets krokodilträff

Onsdagen den 16 april 2014 var det dags för den årliga trivselkvällen för krokodilerna och storkrokodilerna, alltså medlemmarna i Manhems stödförening. Bidragen från medlemmarna utgör ett viktigt tillskott i Manhems verksamhet, vilket inte nog kan understrykas.

Den här kvällen stod Johan Hultin för underhållningen med en förevisning av några av sina partier från IM-turneringen i Manhems schackvecka år 2013. Johan gjorde en storartad insats i den tävlingen, vann och tog dessutom sin slutliga IM-norm. Nu krävs det bara att han höjer sitt Elo-tal en bit för att han ska bli internationell mästare. Ett drygt tiotal krokodiler var på plats som åhörare och bjöds utöver partiförevisning på förtäring i form av räksmörgåsar.

Johan är en underhållande och medryckande föredragshållare med en stor passion för schack. Han beskrev pedagogiskt sina schackliga analyser av partierna och gav en inblick i det psykologiska spel som förekommer i ett parti mellan elitspelare. Johan döljer inte sina egna misstag vid brädet utan bjöd bland annat på en partiställning där han av förbiseende gav upp partiet i en vinstställning. Stort tack till Johan för ett lustfyllt föredrag som gav oss åhörare ytterligare mersmak av schack.