Årets krokodilträff

Onsdagen den 16 april 2014 var det dags för den årliga trivselkvällen för krokodilerna och storkrokodilerna, alltså medlemmarna i Manhems stödförening. Bidragen från medlemmarna utgör ett viktigt tillskott i Manhems verksamhet, vilket inte nog kan understrykas.

Den här kvällen stod Johan Hultin för underhållningen med en förevisning av några av sina partier från IM-turneringen i Manhems schackvecka år 2013. Johan gjorde en storartad insats i den tävlingen, vann och tog dessutom sin slutliga IM-norm. Nu krävs det bara att han höjer sitt Elo-tal en bit för att han ska bli internationell mästare. Ett drygt tiotal krokodiler var på plats som åhörare och bjöds utöver partiförevisning på förtäring i form av räksmörgåsar.

Johan är en underhållande och medryckande föredragshållare med en stor passion för schack. Han beskrev pedagogiskt sina schackliga analyser av partierna och gav en inblick i det psykologiska spel som förekommer i ett parti mellan elitspelare. Johan döljer inte sina egna misstag vid brädet utan bjöd bland annat på en partiställning där han av förbiseende gav upp partiet i en vinstställning. Stort tack till Johan för ett lustfyllt föredrag som gav oss åhörare ytterligare mersmak av schack.