Personuppgifter

Information om hantering av personuppgifter

Schacksällskapet Manhem (org-nr: 857201-1727) behandlar personuppgifter för de ändamål som finns för en idrottsförening. Exempel på behandlingar är användande av ett medlemsregister, en förteckning över deltagare på träningar, tävlingar och skolverksamhet, samt resultat, spridande av information till medlemmar, föräldrar, funktionärer och ledare, samt hantering av aktiviteter kopplade till föreningen.

De uppgifter som Schacksällskapet Manhem hanterar är: personnummer på medlem, adresser, e-postadresser, bilder, deltagande på träning och tävling, samt aktiviteter, resultat och annan information som är förenlig med Schacksällskapets Manhems verksamhet. Föreningen lämnar ut eller kan komma att lämna ut personuppgifter till Sveriges Schackförbund (SSF), Göteborgs Schackförbund (GSF) och Göteborgs kommun. Detta för hantering av ekonomiskt stöd, medlemsregister och/eller resultat. Schacksällskapet Manhem använder www.ssmanhem.se , info@ssmanhem.se och tavling@ssmanhem.se för att sprida information samt att hantera uppgifter på medlemmar. Här publiceras bland annat resultat. För att levandegöra hemsidan och sprida information om föreningen vill vi ha möjlighet att dokumentera träningar, tävlingar eller andra aktiviteter där du som anhörig och/eller ditt barns namn och bild kan förekomma. Kontaktuppgifter och adressuppgifter kommer inte att publiceras. Du har rätt att ta del av de personuppgifter som föreningen har registrerat om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. Uppgifterna raderas när medlemskapet upphör eller på uppmaning från den registrerade. Om du har frågor om hanteringen av personuppgifter är du välkommen att kontakta någon i föreningens styrelse. Genom att lämna uppgifter till föreningen samtycker du till att Schacksällskapet Manhem behandlar dina uppgifter som aktiv, förälder, funktionär eller ledare i enlighet med ovanstående.

Mer information om hantering av personuppgifter hittar du här:
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/