Sommarschacket 7: Peter Vas tvåa – Karl Malbert vann Mini

I måndags spelades den sjunde etappen av totalt sexton av Sommarschacket. Den bjöd på årsbästa vad antalet deltagare anbelangar – 26. Peter Vas kom tvåa omedelbart före Said Outgajjouft. Sören Svensson gick in på en god femteplats och Peters bror Victor slutade sjua i A-finalen trots blygsam rating.

I B-finalen kan man notera Ove Alfredssons andraplats och i Sommarschacket Mini, som denna gång spelades i en egen grupp vann Karl Malbert med god marginal till övriga. Sommarschacket fortsätter på måndag; start kl. 18.30.

Peter Vas på polenvisit

Den 2-10 juni deltog Peter Vas i A-gruppen av schackfestivalen Barlinek Open “till Emanuel Laskers minne” och sämre spelare finns det ju att komma ihåg. Peter tog 5½ poäng över de tio ronderna, ett ungefärligt normalresultat. Eftersom Peter är underrankad innebär resultatet en frammarsch räknat i Elo-poäng.

Främsta skalpen, åtminstone halva sådana, togs redan i inledningsronden med en remi mot vitryske stormästaren Jurij Zezjulkin. Genom den tämligen östeuropeiskt präglade turneringen fick Peter möta sju polacker och tre vitryssar…

Läs gärna mer på turneringens hemsida.

Manhemiter på träningsläger

Sveriges Schackförbunds årliga lägervecka gick den 18-21 juni på Sätravallen, ett naturskönt ställe ett par mil utanför Linköping. Bland ett femtiotal deltagande ungdomar återfanns icke mindre än sex manhemiter som tagit tillfället i akt att gnugga formen: Victor Nithander, Johannes Aira, Johan Hansson, Andreas Ahlberg, Jessica Bengtsson och Louise Segerfelt. I tränarstaben ingick dessutom Rikard Winsnes och undertecknad.

Under lägerdagarna ingick diverse utomhusaktiviteter såväl som turneringsspel och nästan tjugo timmars schackinstruktion. Lägret är en fast institution i den svenska kalendern och den som är intresserad gör klokt i att hålla ögonen öppna nästa år!

Sommarschacket 6: Peter Vas debuterade och vann

I måndags spelades Sommarschackets sjätte etapp med ett tjugoenhövdat startfält. Peter Vas var med för första gången och tog hem A-finalen på starka 9½ av elva före bl.a. fyran Said Outgajjouft.

B-finalen såg Patrik Abrahamsson gå in på andra plats.

Fullständiga ligor hittar du här på Göteborgs Schackförbunds hemsida. Nästa tävling går i morgon måndag den 25 juni kl. 18.30!

Vårmöte i GSF

Göteborgs Schackförbund har haft sitt vårmöte i närvaro av styrelse och ombud från fyra föreningar, däribland givetvis Manhem som representerades av Håkan Warston.

I en inledande diskussion berättade de närvarande om tillståndet och verksamheten i respektive klubb. Man kan konstatera att det är fler klubbar i distriktet som bedriver ungdomsverksamhet än på mången god dag. Förhoppningsvis kommer detta i kombination med satsningen på Schack4an att leda till en ansenlig ökning av antalet ungdomsmedlemmar och därmed ökade intäkter för förbundet.

En motion om ändrat verksamhetsår avslogs enhälligt, varefter sommarens kongress i Sveriges Schackförbund diskuterades. Göteborgs ombud blir ordföranden Johan Lönnroth och, efter att Ari Ziegler avsagt sig, Claes R. Nilsheden. De kommer att åka med fria mandat men tar förhoppningsvis med sig vad klubbarna i distriktet anser.

Ari Ziegler kandiderar till posten som ny ordförande i SSF och berättade om sin kandidatur. Dessutom finns fyra förslag till kongressen:

att avskaffa den nyinrättade Superettan (avstyrks av SSF:s styrelse)
att ta bort registreringsavgiften för ungdomsmedlemmar (i dag 10 kronor; avstyrks av SSF:s styrelse) att höja registreringsavgiften för seniormedlemmar från 70 till 90 kronor (förslag från SSF:s styrelse; utöver detta har Göteborgs SF en avgift om 130 kronor per medlem)
att mer av centrala medel skall överföras till den lokala verksamheten ute i landet (tillstyrks av SSF:s styrelse)

Vårmötet avslutades efter 2½ timmes diskussion och förhoppningsvis kommer kloka beslut att fattas vid sommarens kongress.

Uppvaktningar vid vårmötet

Manhems vårmöte avslutades med utdelande av utmärkelser till förtjänta medlemmar. Som nog är bekant har vi i Manhem veteranmärken i silver och guld, som utdelas för tjugo respektive fyrtio medlemsår. Fyra sådana kom att förlänas vid vårmötet.

Säsongen 1986-87 var den första som manhemit för Fredrik Andersson. Fredrik var aktiv som junior – en av få som spelade Skol-SM i slips – men är nu sedan rätt många år passiv men trogen medlem. Han har dock bidragit till återväxten i och med att dottern Isolde är med i klubbens ungdomsverksamhet.


Fredrik Andersson mottar veteranmärket i silver för 21 medlemssäsonger.

Stefan Lisander gick med samma år, men då hade han redan varit aktiv schackspelare ett antal år i Lerum. Att det blev Manhem berodde nog mycket på att hans morbror Johan Kretz var med här. Också Stefan har legat lågt med spelet ett antal år men spelar numera serien, vilket visar att det alltid finns hopp.


Stefan Lisander, 21 medlemssäsonger, fröjdas över sitt nyvunna veteranmärke i silver.

Olle Alfredsson var med i Manhem ett par säsonger i slutet av 1950-talet. Därefter blev det ett beklagligt uppehåll om tre decennier, men sedan 1987-88 har Olle varit stabil manhemit. Boende i Kungälv spelar han i serien men inte mycket mer. Desto mer framgångsrik är han vid korrbrädet, där han ståtar med ett ratingtal på över 2400. I det pågående Korr-SM 2005 har han gått obesegrad genom turneringen och blir som sämst sexa.

Ove Alfredsson gick med i Manhem redan säsongen 1948-49! Efter det har han varit borta i ett par omgångar, men gör ändå sin fyrtionde medlemssäsong i dag. Ove är gammal förstalagsspelare som kämpade i SM-gruppen i närschack runt 1970. Vårmötesbesökarna fick också förklaringen till Oves gamla smeknamn "Brorsan": många trodde fordomdags att han och Olle är bröder (vilket inte stämmer).


"Bröderna" Alfredsson, Ove och Olle, förlänades veteranmärket i guld för 40 medlemssäsonger, respektive i silver för 22 medlemssäsonger.

Marie Malmström är styvmormor till den icke obekante Victor Nithander, men för de flesta manhemiter troligen mest känd för sina insatser i klubbkvällarnas servering under åtskilliga år. Det var för dessa hon uppvaktades vid vårmötet med ett presentkort i Feskekôrka och med ett kinesiskt tempelträd, en s.k. Ginkgo biloba.


Ett väl emballerat tempelträd överräckes till vår trotjänarinna Marie Malmström.

Under den gångna 15-årsperioden har Manhem som bekant anordnat ett större antal internationella turneringar. Efter att ha tjänstgjort som biträdande domare i SM-gruppen hade undertecknad förvärvat praktik tillräcklig för den internationella domartiteln, lagom till Lag- EM 2005. Med tiden anlände också domardiplomet och -nålen, som formellt överlämnades vid vårmötet.


IA Mats Eriksson förevisar domardiplomet. Claes R. Nilsheden är internationell domare sedan tidigare och håller domarnålen i beredskap.

Foto: Sam Friberg.

Kalender för sommarmånaderna

Du har väl sett att hemsidans kalender har kompletterats med sommarmånaderna?! Vi ligger som vanligt lågt och förlitar oss på att manhemiterna 1. frekventerar Sommarschacket på måndagarna 2. gärna deltar i SM och 3. ligger i hårdträning hemmavid. En god nyhet kan dock förmedlas:

Vår sedan 1993 årliga IM-turnerings genomförande i år såg länge osäkert ut, men det kommer nu ändå att bli en tävling med tio man som kommer att spelas den 11-19 augusti. Förhoppningsvis kan startfältet offentliggöras på hemsidan i betydligt bättre tid än i fjol, då dramatiken var ganska stor den sista veckan…

Det kan också berättas att kalendern för nästa spelår planeras bli fastställd vid klubbens styrelsemöte sista veckan i juni. Den kommer givetvis i Nafset i augusti, men den som håller utkik på hemsidan innan dess blir nog inte besviken.

Johan Granholm gruppsegrare i Flunsan

Det klassiska Flunsåsschacket avgjordes traditionsenligt under Sture Hellbergs ledning. Icke mindre än åttio deltagare hade formerat sig på startlinjen, uppdelade i tio grupper. Bland dessa återfanns blygsamma elva manhemiter. Johan Granholm rodde hem en gruppseger och vi fick ytterligare tre pristagare i tvåorna Patrik Abrahamsson, Zdenko Naglic och Andreas Ahlberg.

Resultat, grupp 1: 3. Olle Häggström 4 (av 7), 4. Karl Johan Moberg 4 (8 delt.); grupp 2: 3. Said Outgajjouft 4½; grupp 3: 2. Patrik Abrahamsson 4½, 6. Ove Alfredsson 3½, 8. Lennart Rydholm 0; grupp 5: 6. Johan Lönnroth 2; grupp 8: 2. Zdenko Naglic 6, 4. Torbjörn Einegren 3; grupp 9: 1. Johan Granholm 5, 2. Andreas Ahlberg 5.

Ytterligare en manhemframgång kunde inregistreras i och med att Torbjörn Einegren var en av tre man med sex rätt (av sju, vilket ingen hade) i poängpromenaden. Efter utslagsfrågan kom Torbjörn tvåa.

Välbesökt vårmöte

Drygt trettio manhemiter hade mött upp till klubbens vårmöte. Förhandlingarna blev tämligen korta och tog drygt fyrtio minuter i anspråk. Under den tiden hann skattmästaren Claes Brauer förutskicka ett balanserat resultat för verksamhetsåret. Michael Sheingold informerade om att Manhem troligen kommer att ordna utåtriktade schackaktiviteter i samband med det s.k. Kulturkalaset. Hans Brodén redogjorde för "Terninger-affären" och sin egen roll i den stockholmsinitierade granskningsgruppen.

Mötet avslutades med utmärkelser av ett antal förtjänta personer och med prisutdelning för Vårfajten och Vårmästerskapet. Du som ännu inte har hämtat ditt pris bör göra det inom kort.

Nedan följer ett antal fotografier från vårmötet. Bakom kameran stod Sam Friberg respektive Michael Sheingold.


Drygt trettio manhemiter bevistade vårmötet (SF).


Valberedningens ordförande Calle Jarebo och skattmästaren Claes Brauer tagna med överraskning (SF).


Fredrik Anderssons (mitten) båda döttrar Ottilia (ej medlem ännu) och Isolde följde vårmötesförhandlingarna med tindrande ögon (SF).


Yngve Karlsson, köksbiträde under klubbturneringarna, och Marie Malmström, dito -chef (SF).


Jonas Bengtsson, vinnare av Öppna VM, får ett fast handslag av Claes R. Nilsheden (SF).


Martin Krantz mottar nyfiket andrapriset (MS).


Martin Oxelqvist gläds åt sitt åttondepris (MS).


Segrare i Lilla gruppen: Jacob Stråberg på storståtliga 8½ poäng (MS).


Fjärdepristagaren Sam Friberg söker inspiration hos Tal (MS).


Viktor Lundmark, åtta i Lilla VM, satsar på tur framdeles (SF).


F.d. körgossen Claes R. Nilsheden lovsjunger Manhems stora pris. Vandringspriset skymtar i handen (SF).

Flera topplaceringar i Göteborg Cup men tunn bredd

Årets upplaga av Göteborg Cup samlade 152 ungdomar, vilket får betecknas som acceptabelt mot bakgrund av att vi tvingades nyttja helgen över Valborg och Första maj, betydligt tidigare än vanligt. Det var också ny lokal i form av Hvitfeldtska gymnasiets södra byggnad, ett utmärkt val ur funktionärssynvinkel: nästan ingen möbelflyttning alls behövde företas och vi kunde ha alla klasser i två närbelägna salar på samma våningsplan.

Inte fullt lika bra var deltagandet från Manhems egna ungdomar ­ blott femton spelare slöt upp. Här måste uppryckning ske till nästa år. Dock kunde vi glädja oss flera framgångar med Johannes Airas silver och Harald Berggren Torells brons som höjdpunkter. Tre fina fjärdeplatser blev det också genom Andreas Ahlberg, Louise Segerfelt och Gabriel Svorono.

A (1989-90): Inga manhemiter deltog (3 delt.); B (1991-92): 2. Johannes Aira 5½ (av 7), 5. Johan Hansson 4½, 10. Mattias Carlsson 4 (25 delt.); C (1993-94): 3. Harald Berggren Torell 5 (av 7), 4. Andreas Ahlberg 5, 8. Jessica Bengtsson 4½ (40 delt.); D (1995-96): 4. Louise Segerfelt 6 (av 9), 9. Daniel Skorczynski 5½, 23. Lukas Thell 4, 27. Hannes Thell 4, 28. Alexander Karlsson 4, 33. Isak Ungerfält 3 (37 delt.); E (1997-): 4. Gabriel Svorono 11 (av 15), 36. Kristian Eliasson 6½, 38. Henry Chen 6½ (50 delt.). Lagtävlingen: 1. Fyns Skole Skak, Danmark 125.00, 2. Århus Skoleskak, Danmark 119.46, 3. SK av 1911, Norge 112.14, 4. SS Manhem 86.15, 5. BMS Skak, Danmark 66.81.

Tävlingen är som bekant ett samarrangemang med Warta och Lundby SS. Manhems funktionärer var Mats Eriksson, Claes R. Nilsheden, Victor Nithander, Jakob Wåhlander, Vincent Andréasson och Rickard Dave.

Bilderna nedan är tagna av Matti Virolainen, primus motor i Lundby SS. Fullständiga resultat hittar du här.


En översikt av aulan, där klass D och E spelade. Mannen i blå tröja är Johs. Kjeken, ledare för SK av 1911 från Oslo.


En översikt av den sammanslagna AB-klassen. På andra sidan mittgången spelade klass C.


Dags för prisutdelning! Under deltagarnas lunchpaus har lokalen dukats om.


I topp i A-klassen (89-90): tvåan Alvin Moustgaard, BMS, och Ray Jia Qi Xue, SK av 1911.


Tättrion i B-klassen (91-92): Trean Kasper Aagaard, Århus, segrarinnan Marianne Wold Haug, SK av 1911 och vår egen silverman Johannes Aira.


B-klassens pristagare uppradade.


De främsta i D-klassen (95-96). Femma från vänster Louise Segerfelt och till höger om henne Philip Blom, Örgryte.


I den yngsta klassen var spelarna födda 1997 eller senare. Längst till vänster ser man funktionären Jakob Wåhlander.


John Dahlberg, legendarisk ledare från Fyns Skole Skak, kunde föra hem lagpriset än en gång.


Pristagarna i handikappblixtturneringen, som hölls kvällen innan sista dagen. De båda något längre gentlemännen är trean Jesper Skjoldborg, ledare för Århus Skoleskak, och tvåan Anton Frisk Kockum, Örgryte.