Manhemiter på träningsläger

Sveriges Schackförbunds årliga lägervecka gick den 18-21 juni på Sätravallen, ett naturskönt ställe ett par mil utanför Linköping. Bland ett femtiotal deltagande ungdomar återfanns icke mindre än sex manhemiter som tagit tillfället i akt att gnugga formen: Victor Nithander, Johannes Aira, Johan Hansson, Andreas Ahlberg, Jessica Bengtsson och Louise Segerfelt. I tränarstaben ingick dessutom Rikard Winsnes och undertecknad.

Under lägerdagarna ingick diverse utomhusaktiviteter såväl som turneringsspel och nästan tjugo timmars schackinstruktion. Lägret är en fast institution i den svenska kalendern och den som är intresserad gör klokt i att hålla ögonen öppna nästa år!