Källarröjning

24/10 genomfördes en sorts partiell röjning nere i klubbens källare. Vidare sattes priser tillbaka i prishyllor och en del gick till förvaring. SS Manhem har under åren vunnit priser i den mån att prishyllorna fyllts lite för bra; alltså i grunden en sorts Manhemvariant på det man brukar kalla lyxproblem. Tack till Claes N., Jonas och Siv från styrelsen som genomförde det hela på ett föredömligt sätt denna gången. Det finns mycket kvar att göra emellertid och kommer has i alla fall ett par ytterligare dagar av liknande större röjnings- och städinsatser. Känner du att du som medlem skulle vilja vara med och hjälpa till någon av dessa framtida gånger maila klubben så återkommer vi om detaljer.

Golvvård

Någon dag eller flera finns det möjlighet att hjälpa till med golvtvätt, bordsflyttande och golvpolish (appliceras med mopp på kvast) på schacklokalerna under de två veckorna efter den 22 maj, -onsdag 28maj är föreslaget av intresserad medhjälpare.

Hör av dig till Henrik Axelsson på 070-794 70 93 eller lkvecs@hotmail.com om du är intresserad.

Manhems 45. schackboksauktion genomförd

Söndagen den 24 mars gick klubbens 45. internationella schackboksauktion av stapeln. Jag pratade med en schackvän helt nyligen, som hade förstått att auktionerna är en ganska omfattande historia. "Det finns väl köpare över hela landet?" förmodade han. Och visst gör det det. Faktum är att vi har köpare över hela världen med Förenta Staterna och Kanada som främsta utomeuropeiska köparländer. Störst är förstås Tyskland förutom gamla Sverige.

Denna gång stod 925 objekt i auktionskatalogen, som vår vane auktionsförrättare Stellan Persson  avverkade på sisådär fyra timmar. även denna gång gav auktionen ett gott tillskott till klubbkassan. Manhem självt tog tillfället i akt att förstärka Arne Berggren-samlingen och att köpa in blivande prisböcker.

Nya schackspel finns att köpa

Den som besökt klubblokalen på sistone kan ha lagt märke till att vi har försett oss med nya pjäser till smårummen. De tidigare köptes in 1990 inför klubbens SM-arrangemang och  tar nu steget till de uppsättningar vi använder vid externa arrangemang.

Svensk tävlingsmodell med klassiskt masonitbräde.

Svensk tävlingsmodell med klassiskt masonitbräde.

Pjäserna är av Svensk tävlingsmodell och präglas av nordiskt ljus och lätthet. Den manhemit som vill förvärva ett spel själv har möjlighet att göra det. Ta kontakt via epost info@ssmanhem.se eller per telefon 24 47 45.

Nya stolar till Manhems rum

Nya stolar i Manhems smårum för bästa spelkomfort

Nya stolar i Manhems smårum för bästa spelkomfort

I början av maj levererades nya stolar till Manhems rum, dvs. de tre smårummen på Vegagatan 20. Samtliga stolar är ersatta och det finns några i reserv. Det är s.k. sviktstolar som inköpts från Witre. Inköpet har delvis finansierats av ett bidrag från Göteborgs Barnhus.

Spellusten väntas öka med 40% i och med detta nyförvärv

Spellusten väntas öka med 40% i och med detta nyförvärv

Förbättring i förrådet

En ny lagerhylla satts upp i Manhems förråd. Tidigare fanns en väggfast hylla som dessvärre trillade ner … Nu är förvaringskapaciteten avsevärt förbättrad, vilket har varit behövligt länge.

Utöver hyllan är det planerat att köpa in nya stolar till Manhems smårum. Snopet nog hade den väl utvalda stolens tillverkare gått i konkurs! Jakten på alternativ får återupptas.