Fides rankingändringsplan 1/3

240301 d.v.s. i absolut närtid. Kommer ett antal ändringar gå igenom vad gäller rankingräkning i Elo-rankingsystemet (Standard, snabb och blixt). Den mest omedelbart märkbara ändringen är att alla spelare som har under 2000 elo kommer få nytt rankingtal per formeln:
(0.40) x (2000 – Ranking) + Ranking = Ranking 20240301

Elosystemet var från början tänkt att ranka spelstyrkan på de starkaste spelarna i världen. Den första oficiella listan från 1971 hade 592 spelare och sträckte sig från 2200 till högst rankade spelare, Bobby Fischer, på 2760. I olika steg sänktes sedan spelstyrkan en spelare behövde uppvisa för att kunna få vara med på elo-listan. Sedan 2012 har elo-listan existerat med sitt nuvarande golv på 1000 elo. Därifrån hittar man spelare på alla nivåer ändå upp till Magnus Carlsen; som haft en högsta elo på 2882.

230722 gick FIDE ut och bad om synpunkter på ett antal ändringsförslag matematikern Jeff Sonas hade om elo-rankingsystemet:
Jeff Sonas förslag för ändringar inkl. bakgrund
231029 lade Jeff Sonas fram ett antal kommentarer på utvalda kommentarer i ytterligare ett långt dokument. Han uppskattar att ändringarna som föreslås kommer lägga till ca. 70 miljoner rankingpoäng i systemet, men att deflationen som varit under de senaste tio åren motsvarar en negativ effekt på ca. 110 miljoner rankingpoäng. Alltså poäng som skulle kunna ha hafts av spelare om deflation inte skett.
231205 Annonserades på FIDEs hemsida att qualification commission (som sköter rankingtal och titlar) stödde Jeff Sonas förslag och gick vidare med att föreslå Sonas förslag till FIDEs presidentkollegiemöte.
231214 klubbades ändringarna av presidentkollegiemötet. Ändringarna kan ses här.

Som en fotnot har även internationella korrespondansschacksförbundet ett nytt rankingsystem starkt på gång, men det är inte kopplat till FIDE eller närschacket.

Ebbe Cup 46 & Ebbe U1500

Ebbe Cup 46 spelades 16-18/2, 2024. Till start kom 27 spelare i schweizertävlingen (Ebbe Cup 46) plus åtta spelare i en separat Bergertävling (Ebbe U1500).
Inbjudan & Spelschema   Lottning&Resultat:  Ebbe Cup   Ebbe U1500

Vinnare av Ebbe Cup 46 blev David Green, Kungsbacka SK, som efter ett rafflande rond 5 parti tog hela 5 av 5 poäng. Stort grattis!

Grattis även till Maksim Bulva (t.v) som vann Ebbe U1500. Tätt följd av Saadhvik Sivarama (t.h.) från Manhem.
           

      

Chock

Styrelsen undersöker härmed intresset för Chock, eller Bughouse som det heter på Engelska.

Idén är att under torsdagskvällar i mars mellan 18–20 spela Bughouse för att ha en avslutande miniturnering enligt följande schema:

7:e Mars 18:00-20:00 Introduktion och första spelkväll
14:e Mars 18:00-20:00 Andra spelkväll
21:a Mars 18:00-20:00 Avslutande miniturnering

Skulle du vara intresserad av att deltaga så anmäl ditt intresse genom att registrera dig via länken på hemsidan.

Deltagandet är kostnadsfritt både i spelkvällarna och miniturneringen.

Här kan du läsa om reglerna för Bughouse: Bughouse-Rules

En kommentar om reglerna är att vi följer dem till punkt o pricka förutom den delen som gäller kommunikation emellan lagets spelare. Här följer vi istället Manhems tradition om att man får prata med sin lagspelare när det gäller vilken/vilka pjäser man vill ha. Dock får man inte lägga sig i spelet på det andra brädet och tala om för sin medspelare vilka drag denne skall utföra. Detta medför omedelbar diskvalifikation.

Björn Tobiasson

Årsmöte 20240220

Schacksällskapet Manhem kallar sina medlemmar till årsmöte tisdagen den 20 februari 2024 kl. 18.30 (Vegagatan 20)

SS Manhem kallar sina medlemmar till årsmöte i lokalen på Vegagatan 20 tisdagen den 20 februari kl. 18.30. På dagordningen står sedvanliga årsmötesförhandlingar, däribland följande:

– klubbens årsberättelse för verksamhetsåret 2023
– ekonomisk berättelse och balansräkning för verksamhetsåret 2023 samt revisionsberättelsen,
– frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen,
– val av ordförande och sju övriga styrelseledamöter jämte minst två suppleanter samt två revisorer med en suppleant,
– eventuella framställningar från styrelsen eller enskild medlem.
– utmärkelser
– allmänna diskussioner om Manhem och Göteborgsschacket (om sådana önskas has) under punkten övriga frågor

Möjligheter till digital närvaro kommer att finnas. Vid intresse maila info@ssmanhem.se Deltagarlänk och handlingar till årsmötet kommer då att skickas via mail.

För att ha rösträtt på mötet behöver man ha betalt medlemsavgift för 2024 senast innan mötet börjat.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen i SS Manhem