Kontakta oss

Telefon

031-24 47 45

Vid utgångende samtal från klubben används istället numret 076-022 48 71.
Båda numren går att ringa och leder i slutändan till samma fysiska telefon på Manhems kontor.

Plusgiro

42 28 22 – 7

Swish

1233582707

OBS! Vid större betalningar, om det inte redan är uppenbart, förtydliga gärna även varför betalningen görs (bokföringstekniskt underlättande).

E-post

Allmänt: info@ssmanhem.se (Går automatiskt till Manhems kansli, samt för närvarande till ordförande Harald Berggren Torell och informationsansvarig Claes Fransson. Kan också komma att vidarebefordras till eventuellt andra berörda personer, men det är ingen garanti.)

Ungdom (20 år och yngre): ungdom@ssmanhem.se (frågor rörande klubbens ungdomsverksamhet)

Nybörjarkurs Seniorer (20 år och äldre): info@ssmanhem.se

Tävlingar: tavling@ssmanhem.se förfrågan om tävlingar, anmälningar, förhinder, etc.

Klubbtidningen Hugget: hugget@ssmanhem.se (bidrag, förslag, rättelser, etc.)

Manhems styrelse: styrelsen@ssmanhem.se
För att se vilka som är med i styrelsen gå till sidan “Styrelsen“.

Hemsidan: webmaster@ssmanhem.se (frågor rörande hemsidan, rättelser, förslag, etc. Går till Claes Fransson och Jonas Bengtsson)

Vanlig post

Schacksällskapet Manhem
Vegagatan 20
413 09 Göteborg