Kontakta oss

Telefon

031-24 47 45

Vid utgångende samtal från klubben används istället numret 076-022 48 71.

Båda numren går att ringa och leder i slutändan till samma fysiska telefon på Manhems kontor.

Plusgiro

42 28 22 – 7

Swish

1233582707

OBS! Vid större betalningar, om det inte redan är uppenbart, förtydliga gärna även varför betalningen görs (bokföringstekniskt underlättande).

E-post

Allmänt: info@ssmanhem.se (Går till Manhems kontor.)
Ungdom (20 år och yngre): ungdom@ssmanhem.se (frågor rörande klubbens ungdomsverksamhet)
Nybörjarkurs Seniorer (20 år och äldre): info@ssmanhem.se
Tävlingar: tavling@ssmanhem.se förfrågan om tävlingar, anmälningar, förhinder, etc.
Klubbtidningen Hugget: hugget@ssmanhem.se (bidrag, förslag, rättelser, etc.)
Manhems styrelse: styrelsen@ssmanhem.se
För att se vilka som är med i styrelsen gå till sidan “Styrelsen“.
Hemsidan: webmaster@ssmanhem.se (frågor rörande hemsidan, rättelser, förslag, etc. Går till Claes Fransson och Jonas Bengtsson)

Vanlig post

Schacksällskapet Manhem
Vegagatan 20
413 09 Göteborg