Discordserver: Schack Göteborg

Under senare tid har ett antal schackspelare gått och bildat en Discord server om schack i Göteborg. Det är som en chattgrupp med viss ytterligare funktionalitet. Där kan man enkelt skicka meddelanden sinsemellan och prata om tävlingar samt schack i allmänhet.

Maila klubben info@ssmanhem.se om du vill ha inbjudningslänk till Discord gruppen. Ivar Josefsson administrerar f.n. Öppet för schackspelare och schackintresserade i Göteborg.

Klubbkväll 23/2

Vi har en sen klubbkväll idag 23/2. Start 19.30. Ämne blir att vi analyserar partier från vårmästerskapet (man får ta med sig). Finns tid över ställer vi i ordning för Ebbe Cup.

Den 2/3 kommer undertecknad (Harald B.T.) hålla schackregelföredrag 19.30 för de som är intresserade och svarar då även gladeligen på  ev. frågor om schackreglerna.