Discordserver: Schack Göteborg

Under senare tid har ett antal schackspelare gått och bildat en Discord server om schack i Göteborg. Det är som en chattgrupp med viss ytterligare funktionalitet. Där kan man enkelt skicka meddelanden sinsemellan och prata om tävlingar samt schack i allmänhet.

Maila klubben info@ssmanhem.se om du vill ha inbjudningslänk till Discord gruppen. Ivar Josefsson administrerar f.n. Öppet för schackspelare och schackintresserade i Göteborg.