Inför KM starten

KM drar igång tisdag 20/9 kl 18.30. Anmäl er minst en halvtimme innan.

Bondegruppen utgår. Vi kommer fundera kring om vi kan ha någon typ av 1h tävling under hösten.

KM-Gruppen och Kandidatgruppen spelas som dubbelrondiga Bergergrupper (6 spelare i varje 10 partier per spelare i varje grupp). Speldatum för ronden som tillkommer meddelas inom kort. Notera att det finns tre s.k. hängrondsveckor inplanerade i spelschemat redan. Det troliga är att en av dessa omvandlas till ordinarie rond.

Kvalificeringarna som kan vinnas i årets KM- och Kandidatgrupper (till KM 2023) kommer inte vara på samma sätt som i inbjudan sett till gruppstorlekar minskade från 10 till 6. klubbtävlingsutskottet skall se över saken.

 

Inbjudan till KM 2022 ute

Manhems KM (20 sep – 7 dec)
Inbjudan   Anmälan
KM-Gruppen   Kandidat  Bonde
Öppna tis  Öppna ons
Lilla tis  Lilla ons

Manhem återgår till att spela KM på klassiskt format med diverse olika grupper.

Nytt för i år är att en del av startavgiften är en pant som fås tillbaka om en spelare har noll walk-over och noll ospelade partier i tävlingen.

Manhems byte av verksamhetsår

Uppdatering 20220901: Vi har nu gått in på den förlängda delen av verksamhetsåret. Om ni upplever problem med schack.se-profil, anmälningar eller liknande, maila info@ssmanhem.se

Enligt tidigare beslut är Manhems verksamhetsår förlängt detta verksamhetsår och löper 20210901-20221231. Sättet det ändras rent praktiskt enligt den information vi fått, är att man programmerar in ett verksamhetsår 20210901-20220831 likt tidigare, och nära slutet kommer sveriges schackförbund att skapa någon ytterligare period och kopiera över alla spelare. (Det går tyvärr inte bara att förlänga slutet på verksamhetsåret.) Något har gjorts där som gör att vissa spelare står som SSKK-medlemmar eller medlemmar i andra klubbar de är med i som inte är deras huvudklubb. Saken är under undersökning. Förhoppningsvis löser det sig av sig självt 20220901 och framåt.

Sommarschacket 2022 näst sista omgången 22/8

Det drar ihop sig till slutspurt av sommarschacket 2022.

Inbjudan    Anmälan    Totalliga

Två deltävlingar kvarstår. Idag 22/8 kl. 18.00 och söndagen 28/8 kl. 16.00 (OBS inget sommarschack 29/8 p.g.a. Lag-DM).

Fördelning av prispengarna i totalligan har fastställts till att den totala vinnaren får 4/6 av prispotten, bästa 1000-1499 får 1/6 av samma pott och bästa 1500-1999 får 1/6.

Gällande spelare där betalning ännu inte registrerats för Göteborg Open/Lilla Göteborg Open

De personer som önskar deltaga i Göteborg Open eller Lilla Göteborg Open men där det inte är markerat på webben att ni betalt, gäller:

Personlig anmälan på Manhems kansli längst in i spellokalen senast kl 17:30, samt betalning av startavgift 600 kr Göteborg Open eller 450 kr Lilla Göteborg Open. (Beloppen gäller för betalning 12 augusti.)
Swish: 123 358 27 07, Plusgiro 42 28 22 – 7, ange namn + Göteborg Open/Lilla Göteborg Open

För de spelare där det redan är markerat att ni betalt räcker det att komma till rondstarten kl 18:30.

Sommarschacket 8/8

Som de flesta kanske vet går det blixttävlingar om 11 ronder varje måndag i Göteborg (normalt på Vegagatan 20).

Inbjudan Göteborgs sommarschack 2022    Anmälda & Resultat 8/8

Anmälan      Ställning totalligan sommarschacket 2022

I och med att Schackveckans IM+ELO spelar under eftermiddagen kommer deltävlingen den 8/8 att börja kl. 19.00 och hållas inne i rummen på Vegagatan 20 (d.v.s. ej stora spelsalen). Lite olikt hur vi brukat göra detta år kommer denna deltävling spelas som en väldigt normal fide-schweizer helt utan dubbelmöten.

SS Manhem ser gärna i grunden att schackspelare (även från andra klubbar) kommer ner till Vegagatan 20 nu när det är schackvecka; om än bara för att spela blixt. Av detta skäl sponsrar SS Manhem deltävlingen 8/8 med 500kr i förstapris och finare prisböcker än tidigare till de som vinner det.

Stefan Karlsson vann Lilla Skaraspelen 2022

Återigen har en E1600 tävling spelats och återigen med framgångar för Manhem. Det handlar om Lilla Skaraspelen som spelades 20220730-20220731. Stefan Karlsson, som tidigare vunnit WST 1600, vann också lilla Skaraspelen! Stefan tog 6,5/7 möjliga poäng och släppte alltså enbart en remi. Starkt! Framgångarna har varit så stora att det mycket snart stundar en tid då Stefan inte kommer kunna vara med i U1600 tävlingar längre.

Övriga manhemiter:
Filip Roosvald (25 – 5p.), Isabelle Hansson (34 – 3p.), Vincent Hansson (41 – 2p.)