Valberedningen

Bild Namn
Håkan Warston
Thomas Kosmidis
Tiam Safdari

Valdes på årsmötet 20210921 med Håkan som sammankallande.