Valberedningen

Bild Namn
Håkan Warston
Oleg Shchetinin
Thomas Kosmidis

Valdes på årsmötet 20190917 med Håkan som sammankallande.