Valberedningen

Bild Namn
Thomas Kosmidis
Oleg Shchetinin
Mattias Lundström

Valdes på årsmötet 20230221 med Thomas som sammankallande.

Foton av:
Thomas (Lars OA Hedlund)
Oleg (Harald Berggren T.)