Inbjudan till Manhems höstmöte måndagen den 10 oktober kl. 18:30

Schacksällskapet Manhem bjuder in till höstmöte i schacklokalerna på Vegagatan måndagen den 10 oktober kl. 18:30. Höstmötet hålls enligt klubbens stadgar i oktober varje år och är ett slags avstämning i halvtid inför årsmötet i februari. Under höstmötet diskuteras hur det har gått för klubben under verksamhetsåret och medlemsavgifter för kommande verksamhetsår ska fastställas. Styrelsen närvarar och alla medlemmar har möjlighet att ställa frågor och lämna utvecklingsförslag.

Alla medlemmar är varmt välkomna!

Väl mött önskar styrelsen i Schacksällskapet Manhem!

Inför KM starten

KM drar igång tisdag 20/9 kl 18.30. Anmäl er minst en halvtimme innan.

Bondegruppen utgår. Vi kommer fundera kring om vi kan ha någon typ av 1h tävling under hösten.

KM-Gruppen och Kandidatgruppen spelas som dubbelrondiga Bergergrupper (6 spelare i varje 10 partier per spelare i varje grupp). Speldatum för ronden som tillkommer meddelas inom kort. Notera att det finns tre s.k. hängrondsveckor inplanerade i spelschemat redan. Det troliga är att en av dessa omvandlas till ordinarie rond.

Kvalificeringarna som kan vinnas i årets KM- och Kandidatgrupper (till KM 2023) kommer inte vara på samma sätt som i inbjudan sett till gruppstorlekar minskade från 10 till 6. klubbtävlingsutskottet skall se över saken.

 

Inbjudan till KM 2022 ute

Manhems KM (20 sep – 7 dec)
Inbjudan   Anmälan
KM-Gruppen   Kandidat  Bonde
Öppna tis  Öppna ons
Lilla tis  Lilla ons

Manhem återgår till att spela KM på klassiskt format med diverse olika grupper.

Nytt för i år är att en del av startavgiften är en pant som fås tillbaka om en spelare har noll walk-over och noll ospelade partier i tävlingen.