Inför KM starten

KM drar igång tisdag 20/9 kl 18.30. Anmäl er minst en halvtimme innan.

Bondegruppen utgår. Vi kommer fundera kring om vi kan ha någon typ av 1h tävling under hösten.

KM-Gruppen och Kandidatgruppen spelas som dubbelrondiga Bergergrupper (6 spelare i varje 10 partier per spelare i varje grupp). Speldatum för ronden som tillkommer meddelas inom kort. Notera att det finns tre s.k. hängrondsveckor inplanerade i spelschemat redan. Det troliga är att en av dessa omvandlas till ordinarie rond.

Kvalificeringarna som kan vinnas i årets KM- och Kandidatgrupper (till KM 2023) kommer inte vara på samma sätt som i inbjudan sett till gruppstorlekar minskade från 10 till 6. klubbtävlingsutskottet skall se över saken.