Extra medlemsmöte 20221101

Då vi inte nådde beslutsmässigt deltagarantal (15 medlemmar) vid ordinarie möte för några veckor sedan och vi har medlemsavgifter för 2023 att fastställa kommer vi ha ett extra medlemsmöte tisdagen den 1/11 kl. 18.00. Uppdatering: Det extra medlemsmötet hölls och med tillräckligt deltagarantal för att fastställa medlemsavgiftsnivåer. Medlemsavgifter för 2023 blev oförändrade förutom Schack4an avgiften som höjdes från 50kr till 100kr. Se förra årets avgifter:
https://www.ssmanhem.se/medlemsavgifter-ss-manhem/
Avi för inbetalning kommer komma i november 2022 och denna bör vara betald senast i december 2022 (och medlemsavgiften gäller för perioden 20230101-20231231)

Preliminär dagordning:

1.Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

3. Fastställande av dagordning

3. protokoll från inofficiellt vårmöte 20220519

4. protokoll från höstmöte 20221010 (om tillgängligt)

5. Medlemsavgifter 2023

6. Övriga frågor (om sådana finnes och i mån av tid)

7. Avslutande (tänkt senast 18.30)

Styrelsen kommer föreslå oförändrade medlemsavgifter se:

https://www.ssmanhem.se/medlemsavgifter-ss-manhem/

Enjoyguiden 2023


Jul-, nyårs- och trettonhelgerna stundar och med dessa behovet av att ladda upp med julklappar och “gå bort”-presenter. Varför inte slå till på något som räcker ett helt år, sparar mängder av pengar åt mottagaren genom kraftigt rabatterade erbjudanden i hundratals butiker, restauranger, hotell och andra nöjen, och dessutom sponsrar Manhems med en slant? Allt detta få du genom  Enjoyguiden – som snart (23/11) finns till avhämtning i klubblokalen. Till priset av 395 kronor kan innehavaren komma i åtnjutande av mängder av “två-till-priset-av-en”-erbjudanden på en mångfald av matställen och andra etablissemang i Göteborg med omnejd. Du väljer mellan den klassiska Enjoyguiden i pappersformat eller Enjoy-appen. Vid köp av de fysiska guiderna ingår även bonus-shoppinghäfte. Tänk på att
– du säkert har släkt och vänner som gärna vill ha guiden genom din förmedling
– Enjoyguiden i stort sett är den perfekta julklappen!
– Manhem får en bra slant för var guide som vi säljer
– Enjoyguiden ger nytta och glädje under ett helt år

Från och med den 23/11 kommer 2023 års upplaga av Enjoyguiden att finnas tillgänglig för köp på klubben! Du kan betala till klubbens plusgiro 42 28 22 – 7 alternativt swish 123 358 27 07 och sedan komma ner till klubben och hämta ut när det passar. Betalning i förväg via Swish eller postgiro föredras.

Stöd Manhem och hjälp oss att fortsätta att hålla medlemsavgifterna låga! Köp Enjoyguiden!

Manhems Krokodiler bankkonto avslutat

Manhems krokodilers plusgirokonto 628 66 93-4 har avslutats. För framtida krokodilavgifter och ev. donationer används Manhems vanliga plusgirokonto 42 28 22-7. Anledningarna är att det är en årlig kostnad kopplad till varje plusgirokonto samt att det har blivit väldigt lätt att bokföra det som kommer in på det vanliga plusgirokontot på krokodilerna ändå. Detta efter att Manhem bytte bokföringssystem nyligen.

Inbjudan till Manhems höstmöte måndagen den 10 oktober kl. 18:30

Schacksällskapet Manhem bjuder in till höstmöte i schacklokalerna på Vegagatan måndagen den 10 oktober kl. 18:30. Höstmötet hålls enligt klubbens stadgar i oktober varje år och är ett slags avstämning i halvtid inför årsmötet i februari. Under höstmötet diskuteras hur det har gått för klubben under verksamhetsåret och medlemsavgifter för kommande verksamhetsår ska fastställas. Styrelsen närvarar och alla medlemmar har möjlighet att ställa frågor och lämna utvecklingsförslag.

Alla medlemmar är varmt välkomna!

Väl mött önskar styrelsen i Schacksällskapet Manhem!

Återblick: LASK-ratingsystemet

Både en kommuniké och ett förklarande häfte om LASK-ranking, från införandet 1974, har hittats på klubben vid röjning. Det verkade av historiska skäl lämpligt att scanna in dessa. Dock tillkommer då problemet hur det som scannats in ska presenteras. Manhem har nu som en av få klubbar, eller riksförbund för den delen, en gedigen infosida om det gamla LASK-rankingsystemet. Det är mest av historiskt intresse dock. Systemet används inte längre (i praktiken i alla fall).

Info om LASK-rankingsystemet

Manhems byte av verksamhetsår

Uppdatering 20220901: Vi har nu gått in på den förlängda delen av verksamhetsåret. Om ni upplever problem med schack.se-profil, anmälningar eller liknande, maila info@ssmanhem.se

Enligt tidigare beslut är Manhems verksamhetsår förlängt detta verksamhetsår och löper 20210901-20221231. Sättet det ändras rent praktiskt enligt den information vi fått, är att man programmerar in ett verksamhetsår 20210901-20220831 likt tidigare, och nära slutet kommer sveriges schackförbund att skapa någon ytterligare period och kopiera över alla spelare. (Det går tyvärr inte bara att förlänga slutet på verksamhetsåret.) Något har gjorts där som gör att vissa spelare står som SSKK-medlemmar eller medlemmar i andra klubbar de är med i som inte är deras huvudklubb. Saken är under undersökning. Förhoppningsvis löser det sig av sig självt 20220901 och framåt.