Schackregler

FIDE (Världsschackförbundet)

Alla landsförbund som är anslutna till FIDE (över 160) använder FIDE:s schackregler som grundläggande regelverk.

FIDE står för Fédération Internationale des Échecs och grundades den 20 juli 1924 i Paris. Deras hemsida finns på http://www.fide.com/

Nedladdning av FIDE:s schackregler
Översatt version (på svenska): Fides schackregler 2017                               Engelsk version: Fide Laws of Chess 2017

Sveriges Schackförbund (SSF)

SSF har diverse bestämmelser rörande Svenskt schack samlade i ett dokument. Detta dokument uppdateras årligen av SSF (och kan ibland justeras ytterligare). Nytt för i år är att de Allsvenska tävlingsbestämmelserna och annat bakats in i samma fil som tävlingsbestämmelserna.

SSF:s tävlingsbestämmelser 20170810

Följande har använts i samband med domarutbildning och har mycket att göra med hur schackreglerna skall tolkas i olika sammanhang och om vad som förväntas av domare i Sverige.

OBS: Upplagt med tillstånd. Innehållet i nedanstående dokument kommer förhoppningsvis i någon form upp på SSF:s hemsida i framtiden.

OBS 2: I och med att nyare schackregler började gälla juli 2017 finns vissa saker som nu behandlas annorlunda jämfört med hur det var när kursen gick (2015).

Regelkurs för Elodomare 2015

Regler för ungdomsschack 2015

Elorankade tävlingar information 2015

Göteborgs Schackförbund (GSF)

GSF har diverse bestämmelser rörande GSF-tävlingar samlade i ett dokument. OBS: GSF har inte uppdaterat detta dokument på senare år.

Göteborgs Schackförbunds tävlingsbestämmelser

Distriktsserien är en lokal serie för schacklag som administreras av Göteborgs Schackförbund (GSF). Reglerna i distriktsserien skiljer sig på vissa punkter från Schackallsvenskans regler. Se inbjudan för säsongen 2017/2018:

PM GSF distriktsserie 2017-18