SSF Bucholz

SSF Bucholz motsvarar Bucholz cut-1. Förenklat innebär Bucholz cut-1 att man beräknar en summa kvalitetspoäng genom att addera alla motståndares slutpoäng och dra av den med lägst poäng.

Det saknas emellertid, vilket f.ö. är rätt beklagligt, en bra detaljerad förklaring för hur man faktiskt räknar ut Bucholz cut-1 kvp. i samtliga situationer. Därför ges här nedan bara hur man räknar ut SSF Bucholz enligt bästa förståelse. SSF får i något läge uppmärksamma om någonting verkar fel eller oklart. I det fall att nedan skiljer sig mot faktiskt utfall från medlemssystemet i något läge kommer medlemssystemets utfall anses gälla. Proceduren lär i alla fall vara som följer:

1. Man noterar vad varje enskild motståndare tagit för poängsumma i tävlingen.

2. Uppskjutna partier motståndare har räknas som halv kvalitetspoäng (kvp.).

3. Framlottade men pågående partier motståndare har höjer temporärt kvp. värdet man får från motståndaren med en halv kvp. Med temporärt menas att den här effekten försvinner när resultat för partiet matats in.

4. W.o. vinster för motståndare (exkl. frirondsvinster) räknas som en halv kvp.; således behöver man även räkna antalet w.o. vinster motståndare har och dra av 0,5 kvp. per sådan typ av vinst.

5. W.o. förluster för motståndare räknas som en halv kvp.; således behöver man även räkna antalet w.o. förluster motståndare har och lägga till 0,5 kvp. per sådan typ av förlust.
6. Frirondsvinster för motståndare räknas som en noll kvp.; således behöver man även räkna antalet frirondsvinster motståndare har och dra av 1 kvp. per sådan typ av vinst.*
* Det är oklart för mig om det här är särskilt uttänkt eller kommer bestå.

7. Om någon utgår ur tävlingen får spelare som mött denna de poäng personen tagit i tävlingen plus en halv kvp. per rond personen som bryter inte spelat efter uttåget; således måste räkna ospelade ronder motståndare har och lägga till 0,5 kvp. per sådan rond.

8. Om man själv utgår ur tävlingen får man, baserat på observation, inga kompenserande kvp. poäng för ronder man inte spelat. Däremot prioriteras enskild ospelad rond i cut-1 procedur över ronder där man faktiskt spelade.

9. Frirond för en själv bör ge kvp. till summa av:
Svon = SPR + (1 – SfPR) + 0.5 * (n – R)
where for player P who did not play in round R:
n = number of completed rounds
Svon = score of virtual opponent after round n
SPR = score of P before round R
SfPR = forfeit score of P in round R

Example 1:
in Round 3 of a nine-round tournament Player P did not show up.
Player P’s score after 2 rounds is 1.5. The score of his virtual opponent is
Svon = 1.5 + (1 – 0) + 0.5 * (3 – 3) = 2.5 after round 3
Svon = 1.5 + (1 – 0) + 0.5 * (9 – 3) = 5.5 at the end of the tournament
Example 2:
in Round 6 of a nine-round tournament player P’s opponent does not show up.
Player P’s score after 5 rounds is 3.5. The score of his virtual opponent is:
Svon = 3.5 + (1 – 1) + 0.5 * (6 – 6) = 3.5 after round 6
Svon = 3.5 + (1 – 1) + 0.5 * (9 – 6) = 5.0 at the end of the tournament
Vilket motsvarar Fides sätt att hantera ospelade ronder fram till 20230701 (när ändring görs) se:
https://handbook.fide.com/chapter/TieBreakRegulationsPre2022
https://handbook.fide.com/chapter/TieBreakRegulations2023
Alternativt
Följa SSFs tävlingsbestämmelser som ger att:
“Frirond räknas som ett parti mot en fiktiv motståndare som har samma poäng som spelaren före partiet och som spelar remi i alla återstående ronder.”

10. Uträkningar för värden på samtliga motståndares (inkl fiktiva motståndares) poängsummor efter ev. avdrag och tillägg per ovan beskrivningar görs.

11. Har man noll ospelade partier (d.v.s. frirond, w.o. vinst, w.o. förlust eller rond där man ej legat inlottad) bortser man från den lägsta av de värden som räknas fram i §10. Efter det summeras resterande värden per vad som räknats fram i §10 och summan utgör kvp. poäng för tävlingen.

12. Har man ett ospelat parti (d.v.s. frirond, w.o. vinst, w.o. förlust eller rond där man ej legat inlottad) bortser man från värdet man hade fått från det ospelade partiet. Det gäller även om ett spelat parti hade gett ett lägre värde. Efter det summeras resterande värden per vad som räknats fram i §10 och summan utgör kvp. poäng för tävlingen.

13. Har man flera ospelade partier (d.v.s. frirond, w.o. vinst, w.o. förlust eller rond där man ej legat inlottad). TESTAS

Harald Berggren Torell, SS Manhem 20230404