SSF Bucholz

SSF Bucholz motsvarar Bucholz cut-1. Förenklat innebär Bucholz cut-1 att man beräknar en summa kvalitetspoäng genom att addera alla motståndares slutpoäng och dra av den med lägst poäng.

Det saknas emellertid, vilket f.ö. är rätt beklagligt, en bra detaljerad förklaring för hur man faktiskt räknar ut Bucholz cut-1 kvp. i samtliga situationer. Därför ges här nedan bara hur man räknar ut SSF Bucholz enligt bästa förståelse. SSF får i något läge rätta om någonting verkar fel eller oklart. I det fall att nedan skiljer sig mot faktiskt utfall från medlemssystemet i något läge kommer medlemssystemets utfall anses gälla. Proceduren lär i alla fall vara som följer:

1. Man noterar vad varje enskild motståndare tagit för poängsumma i tävlingen.
2. Uppskjutna partier motståndare har räknas som halv kvalitetspoäng (kvp.).
3. Framlottade men pågående partier motståndare har höjer temporärt kvp. värdet man får från motståndaren med en halv kvp. Med temporärt menas att den här effekten försvinner när resultat för partiet matats in.
4. W.o. vinster för motståndare (exkl. frirond) räknas som en halv kvp.; således behöver man även räkna antalet w.o. vinster motståndare har och dra av 0,5 kvp. per sådan
5. W.o. förluster för motståndare räknas som en halv kvp.; således behöver man även räkna antalet w.o. förluster motståndare har och lägga till 0,5 kvp. per sådan
6. Om någon utgår ur tävlingen får spelare som mött denna de poäng personen tagit i tävlingen plus en halv kvp. per rond personen som bryter inte spelat efter uttåget.

7. Frirond för en själv bör ge kvp. till summa av:

Svon = SPR + (1 – SfPR) + 0.5 * (n – R)
where for player P who did not play in round R:
n = number of completed rounds
Svon = score of virtual opponent after round n
SPR = score of P before round R
SfPR = forfeit score of P in round R

Example 1:
in Round 3 of a nine-round tournament Player P did not show up.
Player P’s score after 2 rounds is 1.5. The score of his virtual opponent is
Svon = 1.5 + (1 – 0) + 0.5 * (3 – 3) = 2.5 after round 3
Svon = 1.5 + (1 – 0) + 0.5 * (9 – 3) = 5.5 at the end of the tournamentExample 2:
in Round 6 of a nine-round tournament player P’s opponent does not show up.
Player P’s score after 5 rounds is 3.5. The score of his virtual opponent is:
Svon = 3.5 + (1 – 1) + 0.5 * (6 – 6) = 3.5 after round 6
Svon = 3.5 + (1 – 1) + 0.5 * (9 – 6) = 5.0 at the end of the tournament

8. Ronder där man själv inte legat inlottad verkar, i alla fall baserat på observation, hanteras med samma formel. Den bör alltså användas i detta fall också.

9. När värde på samtliga motståndares poängsumma efter ev. avdrag och tillägg bestämts och värdet på ev. fiktiva motståndares poängsumma bestämts ser man vilken poängsumma som är lägst och bortser från den. Resterande Poängsummor summeras och utgör sedan kvp. poäng för tävlingen.
Harald Berggren Torell, SS Manhem 20220914