Styrelsen

Bild Namn Ansvarsområde
IMG_0666[1] Harald Berggren Torell Ordförande
Klubbtävlingsansvarig
Schackveckoansvarig
Grand Prix-ansvarig
DSC07389 Oskar Engdahl Sekreterare
Bild på Claes R. Nilsheden Claes R. Nilsheden Ungdomsansvarig
Vice ordförande
Jonas Bengtsson Skattmästare
Bokföringsansvarig
Andreas Granath PR- och rekryteringsansvarig
Vice sekreterare
Vice informationsansvarig
  Claes Fransson Informationsansvarig
Biträdande lagtävlingsansvarig
Oleg Shchetinin Vice skattmästare
Biträdande klubbtävlingsansvarig
Christian Recktenwald Lokal- och materialansvarig
(exklusive städning)
Siv Bengtsson (s) Damschacksansvarig
Gösta Larsson (s) Förste krokodilskötare
Biträdande ungdomsansvarig

Ungdomsansvarig

 • Junior- och ungdomskalender
 • Träning juniorer
 • Instruktionsmaterial juniorer
 • Skolschacksverksamhet
 • Egna tävlingar för juniorer; exempelvis:
  • Äldre Juniorklubbmästerskap
  • Yngre Juniorklubbmästerskap
  • Knatteklubbmästerskap
  • Talangjakten
  • Manhemknatten
  • Skolmästerskap
 • Externa tävlingar för juniorer
  • Manhem Open
  • Göteborg Cup
 • Ordnande av resor till tävlingar utanför Göteborg; exempelvis
  • Juniorallsvenskan
  • Kadettallsvenskan
  • Rockadenjunioren
  • Schackåttan
  • Schack-SM
  • Talangjaktens Riksfinal
  • Flick-SM
  • Skollags-SM
 • Juniorläger
 • Kontakter mellan Styrelsen och Ungdomsutskottet

PR- och rekryteringsansvarig

 • Externa PR arrangemang (ex. Nordstadsdagarna)
 • Ny i schacket (nybörjarträning för seniorer)
 • Kurser för klubbens medlemmar
 • Vuxenarrangemang utom tävling (ex. Klubbkvällar)

Skattmästare

 • Bokföring SS Manhem (+separat bokföring för klubbens fonder)
 • Bokslut SS Manhem (+separat bokslut för klubbens fonder)
 • In- och utbetalningar
 • Placering av klubbens finansiella medel
 • Inkassering av medlemsavgifter
 • Budget och budgetuppföljning
 • Bidragsansökningar
 • Ekonomisk rapport vid Vårmötet

Sekreterare

 • Verksamhetsberättelsen
 • Styrelsemötesprotokoll
 • Medlemsmötesprotokoll
 • Kallelser till möten
  • Styrelsemöten
  • Årsmöten
  • Vårmöten
  • Extra årsmöten
 • Förberedelser inför års- och vårmöten
 • Bevarande av styrelsehandlingar (tillvaratagande, arkivering o.dyl.)

Informationsansvarig

 • Hemsida (förslag kan skickas till webmaster@ssmanhem.se)
 • Nyhetsbrevet Nafset
 • Klubbtidningen Hugget (bidrag kan skickas till hugget@ssmanhem.se)
 • Informationsutskick medlemmar
 • Anslagstavlan i klubblokalen

Lokal- och Materialansvarig

 • Utsmyckning av lokaler
 • Möblering av lokaler
 • Kontakter med Hyresvärd
 • Schackspel & klockor
 • Inventarier
 • Förbrukningsmaterial
 • Hållande av Materialförteckningar och inventeringar

Klubbtävlingsansvarig

 • Seniorkalendern
 • Egna tävlingar för seniorer
  • Klubbmästerskap
  • Vårmästerskap 
  • Blixtklubbmästerskap
  • Snabbklubbmästerskap
  • Äldre-Yngrematchen
  • Ernst Åhmans Minnesturnering
  • Ebbe Cup
  • Utmaningen
 • Elo-registreringar och Elo-rapportskrivande klubbtävlingar
 • Rating

Lagtävlingsansvarig

 • Allsvenskan (Elitserien – div 3) och distriktsserien (div 4-6)
 • Lag-DM
 • Lagblixt-DM
 • Lagsnabb-DM
 • Svenska Cupen
 • Lagledarmaterial och -utbildning

Finansieringsansvarig

 • Stödföreningen Manhems Krokodiler
 • Idrottens Bingo
 • Enjoy-guiden
 • Bokauktioner
 • Försäljning inkomstbringande produkter
 • Eventuella fondansökningar

Elitansvarig

 • Ansvarar för förstalaget
 • Håller i förstalagsträffar innan matcher
 • Anordnar träningstillfällen förstalaget
 • Schackveckan (framförallt GM/IM-turneringsdelen av arrangemanget)

 

Bli styrelsemedlem

Är du intresserad av att bli medlem av Manhems styrelse och att arbeta för klubben? Sök till styrelsen på nästa årsmöte eller vårmöte! Kontakta gärna också nuvarande styrelsen på styrelsen@ssmanhem.se.