Styrelsen

Bild Namn Ansvarsområde
IMG_0666[1] Harald Berggren Torell Ordförande
Klubbtävlingsansvarig
Grand prix-ansvarig
Camilla Röjemo Sekreterare
Vice ordförande
Bild på Claes R. Nilsheden Claes R. Nilsheden Ungdomsansvarig
Jonas Bengtsson Skattmästare
Linus Bergdahl Lokal- och materialansvarig
Finansieringsansvarig
Biträdande ungdomsansvarig
  Claes Fransson Informationsansvarig
Björn Tobiasson Biträdande lagtävlingsansvarig
Pavol Jakubec Lagtävlingsansvarig
Siv Bengtsson (s) Damschacksansvarig
Guillermo Gallardo(s) Vice sekreterare
Biträdande klubbtävlingsansvarig

Ungdomsansvarig

 • Junior- och ungdomskalender
 • Träning juniorer
 • Instruktionsmaterial juniorer
 • Skolschacksverksamhet
 • Egna tävlingar för juniorer; exempelvis:
  • Äldre Juniorklubbmästerskap
  • Yngre Juniorklubbmästerskap
  • Knatteklubbmästerskap
  • Talangjakten
  • Manhemknatten
  • Skolmästerskap
 • Externa tävlingar för juniorer
  • Manhem Open
  • Göteborg Cup
 • Ordnande av resor till tävlingar utanför Göteborg; exempelvis
  • Juniorallsvenskan
  • Kadettallsvenskan
  • Rockadenjunioren
  • Schackåttan
  • Schack-SM
  • Talangjaktens Riksfinal
  • Flick-SM
  • Skollags-SM
 • Juniorläger
 • Kontakter mellan Styrelsen och Ungdomsutskottet

PR- och rekryteringsansvarig

 • Externa PR arrangemang (ex. Nordstadsdagarna)
 • Ny i schacket (nybörjarträning för seniorer)
 • Kurser för klubbens medlemmar
 • Vuxenarrangemang utom tävling (ex. Klubbkvällar)

Skattmästare

 • Bokföring SS Manhem (+separat bokföring för klubbens fonder)
 • Bokslut SS Manhem (+separat bokslut för klubbens fonder)
 • In- och utbetalningar
 • Placering av klubbens finansiella medel
 • Inkassering av medlemsavgifter
 • Budget och budgetuppföljning
 • Bidragsansökningar
 • Ekonomisk rapport vid Vårmötet

Sekreterare

 • Verksamhetsberättelsen
 • Styrelsemötesprotokoll
 • Medlemsmötesprotokoll
 • Kallelser till möten
  • Styrelsemöten
  • Årsmöten
  • Vårmöten
  • Extra årsmöten
 • Förberedelser inför års- och vårmöten
 • Bevarande av styrelsehandlingar (tillvaratagande, arkivering o.dyl.)

Informationsansvarig

 • Hemsida (förslag kan skickas till webmaster@ssmanhem.se)
 • Nyhetsbrevet Nafset
 • Klubbtidningen Hugget (bidrag kan skickas till hugget@ssmanhem.se)
 • Informationsutskick medlemmar
 • Anslagstavlan i klubblokalen

Lokal- och Materialansvarig

 • Utsmyckning av lokaler
 • Möblering av lokaler
 • Kontakter med Hyresvärd
 • Schackspel & klockor
 • Inventarier
 • Förbrukningsmaterial
 • Hållande av Materialförteckningar och inventeringar

Klubbtävlingsansvarig

 • Seniorkalendern
 • Egna tävlingar för seniorer
  • Klubbmästerskap
  • Vårmästerskap 
  • Blixtklubbmästerskap
  • Snabbklubbmästerskap
  • Äldre-Yngrematchen
  • Ernst Åhmans Minnesturnering
  • Ebbe Cup
  • Utmaningen
 • Elo-registreringar och Elo-rapportskrivande klubbtävlingar
 • Rating

Lagtävlingsansvarig

 • Allsvenskan (Elitserien – div 3) och distriktsserien (div 4-6)
 • Lag-DM
 • Lagblixt-DM
 • Lagsnabb-DM
 • Svenska Cupen
 • Lagledarmaterial och -utbildning

Finansieringsansvarig

 • Stödföreningen Manhems Krokodiler
 • Idrottens Bingo
 • Enjoy-guiden
 • Bokauktioner
 • Försäljning inkomstbringande produkter
 • Eventuella fondansökningar

Elitansvarig

 • Ansvarar för förstalaget
 • Håller i förstalagsträffar innan matcher
 • Anordnar träningstillfällen förstalaget
 • Schackveckan (framförallt GM/IM-turneringsdelen av arrangemanget)

 

Bli styrelsemedlem

Är du intresserad av att bli medlem av Manhems styrelse och att arbeta för klubben? Sök till styrelsen på nästa årsmöte eller vårmöte! Kontakta gärna också nuvarande styrelsen på styrelsen@ssmanhem.se.