Välbesökt vårmöte

Drygt trettio manhemiter hade mött upp till klubbens vårmöte. Förhandlingarna blev tämligen korta och tog drygt fyrtio minuter i anspråk. Under den tiden hann skattmästaren Claes Brauer förutskicka ett balanserat resultat för verksamhetsåret. Michael Sheingold informerade om att Manhem troligen kommer att ordna utåtriktade schackaktiviteter i samband med det s.k. Kulturkalaset. Hans Brodén redogjorde för "Terninger-affären" och sin egen roll i den stockholmsinitierade granskningsgruppen.

Mötet avslutades med utmärkelser av ett antal förtjänta personer och med prisutdelning för Vårfajten och Vårmästerskapet. Du som ännu inte har hämtat ditt pris bör göra det inom kort.

Nedan följer ett antal fotografier från vårmötet. Bakom kameran stod Sam Friberg respektive Michael Sheingold.


Drygt trettio manhemiter bevistade vårmötet (SF).


Valberedningens ordförande Calle Jarebo och skattmästaren Claes Brauer tagna med överraskning (SF).


Fredrik Anderssons (mitten) båda döttrar Ottilia (ej medlem ännu) och Isolde följde vårmötesförhandlingarna med tindrande ögon (SF).


Yngve Karlsson, köksbiträde under klubbturneringarna, och Marie Malmström, dito -chef (SF).


Jonas Bengtsson, vinnare av Öppna VM, får ett fast handslag av Claes R. Nilsheden (SF).


Martin Krantz mottar nyfiket andrapriset (MS).


Martin Oxelqvist gläds åt sitt åttondepris (MS).


Segrare i Lilla gruppen: Jacob Stråberg på storståtliga 8½ poäng (MS).


Fjärdepristagaren Sam Friberg söker inspiration hos Tal (MS).


Viktor Lundmark, åtta i Lilla VM, satsar på tur framdeles (SF).


F.d. körgossen Claes R. Nilsheden lovsjunger Manhems stora pris. Vandringspriset skymtar i handen (SF).