Vårmöte i GSF

Göteborgs Schackförbund har haft sitt vårmöte i närvaro av styrelse och ombud från fyra föreningar, däribland givetvis Manhem som representerades av Håkan Warston.

I en inledande diskussion berättade de närvarande om tillståndet och verksamheten i respektive klubb. Man kan konstatera att det är fler klubbar i distriktet som bedriver ungdomsverksamhet än på mången god dag. Förhoppningsvis kommer detta i kombination med satsningen på Schack4an att leda till en ansenlig ökning av antalet ungdomsmedlemmar och därmed ökade intäkter för förbundet.

En motion om ändrat verksamhetsår avslogs enhälligt, varefter sommarens kongress i Sveriges Schackförbund diskuterades. Göteborgs ombud blir ordföranden Johan Lönnroth och, efter att Ari Ziegler avsagt sig, Claes R. Nilsheden. De kommer att åka med fria mandat men tar förhoppningsvis med sig vad klubbarna i distriktet anser.

Ari Ziegler kandiderar till posten som ny ordförande i SSF och berättade om sin kandidatur. Dessutom finns fyra förslag till kongressen:

att avskaffa den nyinrättade Superettan (avstyrks av SSF:s styrelse)
att ta bort registreringsavgiften för ungdomsmedlemmar (i dag 10 kronor; avstyrks av SSF:s styrelse) att höja registreringsavgiften för seniormedlemmar från 70 till 90 kronor (förslag från SSF:s styrelse; utöver detta har Göteborgs SF en avgift om 130 kronor per medlem)
att mer av centrala medel skall överföras till den lokala verksamheten ute i landet (tillstyrks av SSF:s styrelse)

Vårmötet avslutades efter 2½ timmes diskussion och förhoppningsvis kommer kloka beslut att fattas vid sommarens kongress.