Uppvaktningar vid vårmötet

Manhems vårmöte avslutades med utdelande av utmärkelser till förtjänta medlemmar. Som nog är bekant har vi i Manhem veteranmärken i silver och guld, som utdelas för tjugo respektive fyrtio medlemsår. Fyra sådana kom att förlänas vid vårmötet.

Säsongen 1986-87 var den första som manhemit för Fredrik Andersson. Fredrik var aktiv som junior – en av få som spelade Skol-SM i slips – men är nu sedan rätt många år passiv men trogen medlem. Han har dock bidragit till återväxten i och med att dottern Isolde är med i klubbens ungdomsverksamhet.


Fredrik Andersson mottar veteranmärket i silver för 21 medlemssäsonger.

Stefan Lisander gick med samma år, men då hade han redan varit aktiv schackspelare ett antal år i Lerum. Att det blev Manhem berodde nog mycket på att hans morbror Johan Kretz var med här. Också Stefan har legat lågt med spelet ett antal år men spelar numera serien, vilket visar att det alltid finns hopp.


Stefan Lisander, 21 medlemssäsonger, fröjdas över sitt nyvunna veteranmärke i silver.

Olle Alfredsson var med i Manhem ett par säsonger i slutet av 1950-talet. Därefter blev det ett beklagligt uppehåll om tre decennier, men sedan 1987-88 har Olle varit stabil manhemit. Boende i Kungälv spelar han i serien men inte mycket mer. Desto mer framgångsrik är han vid korrbrädet, där han ståtar med ett ratingtal på över 2400. I det pågående Korr-SM 2005 har han gått obesegrad genom turneringen och blir som sämst sexa.

Ove Alfredsson gick med i Manhem redan säsongen 1948-49! Efter det har han varit borta i ett par omgångar, men gör ändå sin fyrtionde medlemssäsong i dag. Ove är gammal förstalagsspelare som kämpade i SM-gruppen i närschack runt 1970. Vårmötesbesökarna fick också förklaringen till Oves gamla smeknamn "Brorsan": många trodde fordomdags att han och Olle är bröder (vilket inte stämmer).


"Bröderna" Alfredsson, Ove och Olle, förlänades veteranmärket i guld för 40 medlemssäsonger, respektive i silver för 22 medlemssäsonger.

Marie Malmström är styvmormor till den icke obekante Victor Nithander, men för de flesta manhemiter troligen mest känd för sina insatser i klubbkvällarnas servering under åtskilliga år. Det var för dessa hon uppvaktades vid vårmötet med ett presentkort i Feskekôrka och med ett kinesiskt tempelträd, en s.k. Ginkgo biloba.


Ett väl emballerat tempelträd överräckes till vår trotjänarinna Marie Malmström.

Under den gångna 15-årsperioden har Manhem som bekant anordnat ett större antal internationella turneringar. Efter att ha tjänstgjort som biträdande domare i SM-gruppen hade undertecknad förvärvat praktik tillräcklig för den internationella domartiteln, lagom till Lag- EM 2005. Med tiden anlände också domardiplomet och -nålen, som formellt överlämnades vid vårmötet.


IA Mats Eriksson förevisar domardiplomet. Claes R. Nilsheden är internationell domare sedan tidigare och håller domarnålen i beredskap.

Foto: Sam Friberg.