Krokodilträffen 4 april

Onsdagen den 4 april var det dags för Manhems årliga Krokodilträff, dit alla medlemmar i Sällskapets stödförening Krokodilerna är inbjudna. Åtta medlemmar slöt upp den här gången. Krokodilskötaren själv, Roy Johansson, höll ett föredrag på temat Siegbert Tarrasch och schackpedagogik. Deltagarna fick studera ett Tarrasch-parti med ett instruktivt tornslutspel och fick även utmana sig själva i ett ”gissa vilket drag-parti”. Vid den som vanligt gemytliga samvaron bjöds även på förtäring i form av räksmörgåsar från anrika Junggrens café i Göteborg.

Schackhälsningar

Roy Johansson