Vårmötet och andra möten

SS Manhems vårmöte äger rum tisdagen den 3 maj 18.30. På mötet diskuteras som regel hur det gått för klubben hittills under verksamhetsåret. Medlemmarna får dessutom chansen att ställa frågor samt komma med utvecklingsförslag. I samband med vårmötet sker prisutdelning för Manhems vårmästerskap. Efter mötet spelas blixttävlingen Vårblixten. Gratis fika till vårmötesdeltagarna.

Göteborgs Schackförbunds vårmöte går torsdagen den 9 juni 18.30. Har du något att framföra till GSF bevista mötet eller om detta är svårt tag kontakt med Manhems representant (undertecknad). För övrigt finns vakanser i GSF:s valberedning om någon känner sig manad.

Sveriges schackförbunds kongress går under SM i Uppsala söndagen den 17 juli.