LASK RANKINGSYSTEMET 1969-2016

Från och med Kongressen i Lund 1974 blev LASK-ratingsystemet officiellt ratingsystem på nationell nivå i Sverige och kvarstod sedan som det till 2016. Systemet hade applicerats på klubbnivå i LASK redan 1969. Grundidén är att LASK, genom mycket enkla beräkningar, ska vara enklare att hantera än Elo. Som något av en fotnot kan nämnas att LASK-systemet tydligen skall benämnas som ratingsystem och inte rankingsystem enligt del av en kommuniké från det nationella införandet 1974.

Från början var klubbarna tvungna att skicka in en uppdaterad lista till Sveriges centrala ratingkommitté den 1 september varje år. De rekommenderades även att skicka in en uppdaterad rankinglista 1 januari. Det system som senare kom att gälla var att klubbarna producerade uppdaterade listor till den 1 januari, 1 maj och 1 september. Någon i klubben fick vara rankingansvarig med ansvar för att sammanställa varje enskild spelares rankingförändringar under perioden (d.v.s. i princip varje rankat parti de spelat). I större klubbar var detta en mycket krävande post. Det gick även att räkna de flesta tävlingar i utlandet om man meddelade sin klubbs rankingansvarig.

År 2016 slutades LASK-systemet användas på nationell nivå till förmån för ELO-systemet. Det var en process som påbörjades redan 2011 i och med ett inriktningsbeslut i Sveriges schackförbunds styrelse. I juli 2014 sänktes dessutom kraven på nio spelade partier mot elorankat motstånd för att få elo (till fem partier). En praktisk reflektion gällande det härifrån Göteborg är att den här ändringen från FIDE faktiskt hjälpte oerhört när det gällde att få elo-tal spritt även till grupper med lägre generell spelstyrka och till flertalet mer inaktiva spelare. Det är, vilket också sveriges schackförbund påpekade 2016, inget som hindrar att klubbar använder LASK-systemet på lokal nivå. Exempel på sådana känns dock inte till av oss.

Vidare läsning samt resurser:
Ratingräknare LASK

Sveriges schackförbunds kvarvarande info om LASK (hämtad 20220831)

Kommuniké från centrala ratingkommittén LASK införandet 1974

Yngve Anderbergs text om LASK i samband med nationellt införande 1974 (uppl. 2)

Tidskrift för schack 2015:4 – med specialtema ranking och LASK-systemet

F.d. förbundskapten Håkan Åkvist skriver om LASK-systemet

Mer kan komma att läggas till.

 

Tabell för ratingberäkning

För spelare över 2200 halveras förändringen

Ratingdiff.

Vinst för den

Remi för den

Förlust för den

bättre

sämre

bättre

sämre

bättre

sämre

0 – 10

+16

+16

0

0

–16

–16

11 – 33

+15

+17

–1

+1

–17

–15

34 – 56

+14

+18

–2

+2

–18

–14

57 – 79

+13

+19

–3

+3

–19

–13

80 – 102

+12

+20

–4

+4

–20

–12

103 – 126

+11

+21

–5

+5

–21

–11

127 – 151

+10

+22

–6

+6

–22

–10

152 – 178

+9

+23

–7

+7

–23

–9

179 – 207

+8

+24

–8

+8

–24

–8

208 – 236

+7

+25

–9

+9

–25

–7

237 – 270

+6

+26

–10

+10

–26

–6

271 – 308

+5

+27

–11

+11

–27

–5

309 – 352

+4

+28

–12

+12

–28

–4

353 – 409

+3

+29

–13

+13

–29

–3

410 – 499

+2

+30

–14

+14

–30

–2

500 –

+1

+31

–15

+15

–31

–1