Manhems GM-turnering rond 4: Blomqvist besegrade Rozentalis

GM Emanuel Berg remis IM Daniel Semcesen
GM Eduardas Rozentalis 0 – 1 IM Erik Blomqvist
IM Victor Nithander remis IM Jasmin Bejtovic
GM Tiger Hillarp Persson 1 – 0 IM John Paul Wallace
IM Torstein Bae 1 – 0 IM Axel Smith


Blomqvist stod för dagens parti genom att besegra Rozentalis med de svarta pjäserna. Blomqvist behandlade ett svårt slutspel med stor precision och kunde därmed bokföras för sin första helpoängare. Turneringstabellen blev något kompaktare då även Berg fick lämna ifrån sig en halva till Semcesen i ett spanskt parti.

Först klara var Nithander och Bejtovic som spelade Marozyvarianten i  Siciliansk öppning .  När Nithander avvek från gängse teori i 16:e draget fick svart ett litet övertag som så småningom resulterade i bondeövervikt. Bejtovic bytte dock bort sitt aktiva torn på a-linjen så Nithander utjämnade, men kunde åter hamnat i underläge efter att ha flyttat fram sin kantbonde på kungsflygeln. Bejtovic  utnyttjade dock inte möjligheten att aktivera sitt kvarvarande torn till a-linjen utan partiet slutade med remi efter ytterligare några drag.

I ett Kungsindiskt parti visade Hillarp Person sina aggressiva avsikter genom att gå fram med              g-bonden med två steg mot John-Paul Wallace. Efter det att vit rockerat långt kunde Wallace kontra med sina damflygelbönder. Tiger Hillarp måste ge upp g4-bonden för att komma vidare och fick i gengäld en fribonde i centrum. Svart hade dock den bättre ställningen då Wallace gav kvalitet för att förhindra vidare bondeavancemang i centrum. Detta var inte helt nödvändigt då svart behärskade de svarta fälten. Efter ett misstag i 40:e draget kunde inget hindra Hillarp Person bondeavancera mot åttonde raden och vinna partiet.

Berg öppnade med e4 och Semcesen försvarade sig med öppet Spanskt. Partiet hade ett jämnt förlopp men efter massavbyten i centrum hade Berg att litet övertag då Semcesen satt med en passiv bonde på c7. Det räckte dock inte för att vinna partiet som slutade remi.

Bae och Smith öppnade med Réti där Berg stod något bättre i inledningen trots de svarta pjäserna. Spelet utjämnades men hölls hela tiden inom remisfären innan tidsnöden satte in för båda spelarna. Här gjorde Smith det avgörande misstaget i det 40:e draget alldeles före tidkontrollen och därefter gick det inte att hindra d-bonde framryckning utan avgörande pjäsförlust.   

Blomqvist tog en fin skalp genom att besegra Rozentalis i ett Sicilianskt parti där Blomqvist förde de svarta pjäserna. Blomqvist tog en bonde på c2 med en springare, men fick spela mycket exakt för att den inte skulle fångas. Nu fortsatte Blomqvist just mycket exakt och ett slutspel med torn och springare och 5 bönder mot 4 förde Blomqvist till en meriterande vinst.

Efter 4 ronder delar GM Berg och GM Hillarp Person ledningen på 3 poäng, följda av GM Rozentalis, IM Semcesen, IM Nithander på 2½ poäng, IM Blomqvist, IM Bae, IM Bejtovic på 1½ poäng och IM Smith, IM Wallace på 1 poäng.

Partierna från rond 4 av stormästarturneringen och IM-turneringen hittar du här.

Manhems IM-turnering, rond 4: Ny vinst för Johan Hultin efter publikparti

Johan Hultin 1 – 0
IM Patrick Zelbel
Rahul Kumar 1 – 0
FM Linus Johansson
IM Jens-Ove Fries-Nielsen 1 – 0
FM Jonathan Westerberg
FM Jacob Carstensen 1 – 0
Harald Berggren Torell
IM Ari Ziegler 0 – 1
Tom Rydström


I den fjärde ronden av IM-turneringen fortsatte Johan Hultins segertåg med en synnerligen rafflande angreppsseger mot tyske Parick Zelbel. Johan leder därmed med en poäng före våra danska deltagare Carstensen och I
M Fries Nielsen. Den statistiskt intresserade torde märka att endast fyra partier i de fyra första ronderna har slutat remi = 20%.

Patrick Zelbel valde att försvara sig Nimzoindiskt mot ledande Johan Hultin, som använde sig av Reshevskys variant med 4.e3 0-0 Sge2 följt av a2-a3. Det typiska avbytet av svarts svartlöpare mot Sc3 med åtföljande dubbelbonde för vit kom aldrig till utförande. I stället kunde vit expandera på damflygeln med a2-a3 och b2-b4 och ta hand om långa diagonalen med löparen. Tysken fick livligt pjässpel med inte minst sina ystra fålar, som fattade posto på de fina fälten c4 och e4. När Zelbel efter några drag klippte till med springaroffer på f2 jämte öppnande av löpardiagonalen mot vits kung trodde nog många att det var klippt för manhemiten. Materialet formerades så att Johan hade två lätta mot torn och tre bönder, men Johan hade som det skulle visa sig fler pjäser att sätta in i ett kommande angrepp som också snart var ett faktum. Snart fick den svarta kungen dansa när dam och två springare gick i närkamp. Det kostade en springare, men vit fick rik återbäring när kommande dubbelhot med schack bar frukt. Efter 39 drag hade Zelbel fått nog: 1 – 0 till Hultin.

Rahul Kumar spelade någon sorts Dambondespel mot limhamnaren Linus Johansson, som spikade in en häst på e4 med understöd av en stonewalluppställning i centrum. Johansson vräkte upp a-linjen och beredde sig tillträde med ett torn, medan indiern lugnt deffade bakom sina linjer. Johansson fortsatte med ett skenkvalitetsoffer och fortsatta bondeframstötar i centrum, men Kumar fortsatte sin defensiv med ett orientaliskt lugn. Efter trettiotalet drag fick Kumar till dambyte och man får nog säga att Johansson vid det laget hade lekt rommen av sig. Kumar forcerade de låsta bondekedjorna och efter några avbyten återstod torn, två lätta och fyra bönder på var sida. Via en småfinurlig slagväxling byttes de lätta pjäserna av med övergång till ett tornslutspel med fyra bönder var. Här borde nog limhamnaren framtvingat byte också av de centrala bönderna, men han försummade detta och fick i stället se indierns  kung ansluta sig till fribonden på d samtidigt som Johanssons fribonde gick förlorad. Nu var goda råd dyra för Johansson som fick se Kumars kung bereda väg för den sista vita bonden på tekniskt klanderfritt vis. 1 – 0 till Kumar.

Jens-Ove Fries-Nielsen öppnade sitt parti mot Jonathan Westerberg med slutet Sicilianskt. Efter att en inkilad vit e-bonde bytts av antog dock bondeställningen fransk karaktär med halvöppen svart f-linje, efterbliven svart e-bonde och vit bonde d4 under visst tryck. Efter avbyten kunde vit tränga in i svarts ställning via den öppna c-linjen. Partiet fick ett plötsligt slut när ett avbyte avslutades med att ett westerbergskt torn fann sig fångat inne i den vita ställningen. 1 – 0 till Fries-Nielsen.

Harald Berggren Torell prövade ånyo sin treradersöppning med d6 och Sf6, som efter c7-c5 ledde in i en siciliansk typställning mot danske Jacob Carstensen. Dansken rockerade långt och hann byta svartlöparna innan Harald visste ordet av. Efter att Harald, kanske något oförsiktigt, ryckt fram med sin kungsbonde visade han sig stå inför ett danskt dubbelhot mot Sf6 och Th8, vilket inte Carstensen missade. Harald jagade den vita damen och hade till synes avskurit dess reträttväg, men med torn mer öppnar sig ofta offensiva möjligheter. Carstensen gav en pjäs av sitt överflöd och kunde i kölvattnet av detta omvandla sin dam till en återupplivad angripare. 1 – 0 till Carstensen.

Rondens längsta uppgörelse var den mellan Ari Ziegler och Tom Rydström från Växjö, där den förre spelade Damgambit och den senare antog. Sedan Rydström angripit vits centrum med framstöten e7-e5 uppstod en ställning med isolerad vit d-bonde och fritt pjässpel i en öppen ställning. Ziegler sökte angrepp mot Rydströms korta rockadställning och fick till en del hot, som dock smålänningen parerade ganska enkelt. I Zieglers iver att gå ur varje antydan till dragupprepning bar det sig inte bättre än att Rydström till slut kunde erövra den centrala bonden d4. Ziegler sökte allt mer desperat motspel och samma förlopp upprepade sig: Rydström erbjöd avbyten och eventuella dragupprepningar, Ziegler avböjde och gick ur och till slut föll den vita b-bonden också. I ett långt parti sökte Ziegler återigen kungsangrepp, men under tiden avancerade Rydström på motsatt kant och skaffade en ny dam. 0 – 1 till Rydström.

Efter 4 ronder leder Johan Hultin på 4 poäng före FM Jacob Carstensen och IM Jens-Ove Fries Nielsen på 3, IM Patrick Zelbel på 2½, FM Linus Johansson och Rahul Kumar på 2 poäng, Tom Rydström på 1½, IM Ari Ziegler, 1 poäng samt FM Jonathan Westerberg och Harald Berggren Torell ½ poäng.

Partierna från rond 4 av stormästarturneringen och IM-turneringen hittar du här.

Manhems IM-turnering rond 1: Hultin gladde hemmapubliken

För första gången arrangerar SS Manhem utöver GM-turnering samtidigt även en IM-turnering. Syftet är naturligtvis – utöver att det kommer att spelas bra schack – att ge unga spelare möjlighet att ta IM-inteckningar. Även IM-turneringen har ett starkt startfält med ett Elosnitt runt 2300. Kanske får Jonathan Westerberg ikläda sig favoritskapet i form av högst ranking och stora framsteg på senare tid. Göteborgarna kan glädja sig åt fyra deltagare, dels Manhemspelarna Johan Hultin och Harald Berggren Torell dels för Örgryte SK spelande IM Ari Ziegler och Rahul Kumar.
Av hemmaspelarna inledde Johan Hultin bäst. I en oregelbunden dambondeöppning som svart mot Kumar fick Johan ett starkt bondecentrum efter något passivt spel i öppningen av Kumar. Johan erbjöd ett spektakulärt löparoffer på a3, som dock inte antogs, men som resulterade i kvalitetsvinst och därefter förde Johan partiet säkert till vinst.
Turneringens andra hemmaspelare Harald Berggren Torell flyttade bonden till f4 i första draget och strax därefter hade motståndaren IM Jens-Ove Fries Nielsens bonde landat på f5 i en Birdöppning. I mittspelet offrade Fries Nielsen kvalitet för att få tryck på kungsflygeln som krävde stor tidsåtgång och uppmärksamhet från Haralds sida. Harald stod emot bra och hade vinstchanser under partiets gång med i 40:e draget såg sig Harald tvungen att offra tillbaka kvalitén och därefter bar det snabbt utför.
FM Jacob Carstensen och IM Ari Ziegler spelade klassisk kungsindisk öppning där vits häst hoppar in på e6 för att bytas av och ersättas av vit bonde. Stark eller svag är frågan?  När väl Ari kunde ta bonden hade Carstensen byggt upp starka hot på damflygeln och kunde vinna bonde och med exakt spel även partiet.
Partierna FM Linus Johansson – IM Patrick Zelbel och Tom Rydström – FM Jonathan Westerberg slutade båda remi. I det sistnämnda partiet med Tom som vit och siciliansk öppning blev det relativt snabbt ett slutspel med lätta pjäser där Tom stod emot sin högrankade motståndare väl.
Partierna finns för genomspelning via länk under rubriken Manhems GM-turnering.
Ställningen efter rond 1:
1        poäng: IM Jens-Ove Fries Nielsen, FM Jacob Carstensen, Johan Hultin
½    poäng: IM Patrick Zelbel, FM Jonathan Westerberg                               

                 FM Linus Johansson, Tom Rydström

0     poäng: IM Ari Ziegler, Rahul Kumar, Harald Berggren Torell

Manhems GM-turnering, rond 2: full pott för Emanuel Berg

IM Daniel Semcesen 1 – 0
IM John Paul Wallace
GM Emanuel Berg 1 – 0
IM Erik Blomqvist
GM Eduardas Rozentalis 1 – 0
IM Axel Smith
GM Tiger Hillarp Persson 1 – 0
IM Jasmin Bejtovic
IM Torstein Bae 0 – 1
IM Victor Nithander

Den andra ronden av Manhems stormästarturnering bjöd än på kamp och kunde slutföras helt utan remiavslut. Man kan notera att Victor Nithander skördade sin första vinst i mötet med norske IM Torstein Bae.

Gårdagens segerherre John Paul Wallace plockade fram Kungsindiskt med de svarta pjäserna mot Daniel Semcesen, som expanderade på kungsflygeln med h3-g4 följt av kort rockad. Vit kunde hålla ställningen i ett fast grepp, blockera svarts motspel och själv utnyttja h-linjen till ett framfusigt intrång med sitt torn. För att hålla vits pjäser ute offrade australiensaren en kvalitet, men till priset av förlorad kontroll av en ruta i sitt läger. Detta möjliggjorde en kombination från skåningen, som gav torn för tillgång till en vinnande gaffel. Wallace valde att i stället spela med två lätta pjäser för dam, men insåg snart kampens hopplöshet. 1 – 0 till Semcesen.

Emanuel Berg provade Morragambit i sitt vitparti mot Erik Blomqvist, som avböjde. Följden blev en ställning där Berg tack vare bönder på c4 och e4 hade terrängfördel. Stockholmaren försökte kontraslå i centrum, men Berg drog nytt av att ställningen öppnades och fick starkt pjässpel. Via ett kvalitetsoffer fick de vita pjäserna farliga hot mot den vidöppet exponerade svarta kungen. Damerna byttes av, men vits attackstyrka av torn och tre lätta pjäser var för mycket för svart och efter dryga fyrtio drag fick han kasta in handduken. 1 – 0 till Berg.

Eduardas Rozentalis spelade Spanskt som vit och bemötte Axel Smiths Berlinerförsvar lugnt med d2-d3. Efter att bonden några drag senare hade vågat sig fram till d4 blev det bondeavbyte på e5 och en symmetrisk bondeställning. Genom en slug springarmanöver framtvingade litauern att Smith gav upp löparparet, som kom väl till pass för vit när ställningen öppnades. Smith slök ett par bönder, men Rozentalis fortsatte kraftfullt och kunde forcera en fribonde i centrum som snart blev helt ostoppbar. 1 – 0 till Rozentalis.

Kungsindiskt var öppningen mellan ’Tiger Hillarp Persson (vit) och Jasmin Bejtovic (svart) och efter c7-c5 jämte avbyte på d4 fick vit en terrängfördel inte helt olik den i partiet Berg – Blomqvist. Efter ett antal drags ganska lugnt manövrerande slog Hillarp till och bröt upp ställningen med bondebyte och bondeoffer. Vinden ven iskallt längs linjer och diagonaler och inom kort kunde Hillarp via ett kvalitetsoffer tränga in i motståndarställningen med en dam vinnande tornschack. 1 – 0 till Hillarp Persson.

Hemmasonen Victor Nithander spelade Jugoslaviskt mot Torstein Bae, som fick terrängfördel via bondeavancemang på kungsflygeln. Den aggressivt spelande Bae fick mothugg när Victor själv öppnade linjer på kungsflygeln och när Victor belägrade en ömtålig vit bonde föll denna med byte av den norska damen mot två torn. Bae försökte få i gång spel, men Victors kung gömde sig ute på kanten och de ettriga vita pjäserna fick svårt att hålla ihop varandra. Efter 38 drag fick Victor till  slut in ett dubbelhot mot de svarta tornen. 0 – 1 till Nithander.

Efter två ronder står Emanuel Berg på 2 poäng. Han följs av Victor Nithander, Daniel Semcesen, Eduardas Rozentalis och Tiger Hillarp Persson på 1½, vidare av John-Paul Wallace på 1, Jasmin Bejtovic  och Axel Smith på ½ samt Torstein Bae och Erik Blomqvist på 0 poäng.

Partierna från rond 2 av stormästarturneringen och IM-turneringen hittar du här.

Manhems IM-turnering, rond 2: andra vinsten för Johan Hultin

IM Jens-Ove Fries-Nielsen 0 – 1
FM Linus Johansson
Johan Hultin 1 – 0
FM Jonathan Westerberg
Rahul Kumar 0 – 1
FM Jacob Carstensen
IM Patrick Zelbel 1 – 0
Tom Rydström
IM Ari Ziegler remis
Harald Berggren Torell


Den andra ronden av Manhems IM-turnering såg Johan Hultin ta sin andra raka vinst, denna gång mot turneringens topprankade Jonathan Westerberg. Samtidigt remiserade Harald Berggen Torell med Ari Ziegler och kom med på kartan över poängplockare.

Linus Johansson ställde upp sig med Sf6, e6 och Lb4 mot Jens-Ove Fries Nielsens tilltänkta London-system. Johansson behöll en ställning utan svagheter och aktiverade sina pjäser, samtidigt som Fries-Nielsen hade kvar sin kung i centrum. Dansken försökte föra fram sina pjäser i angreppsläge, men Johansson tog tillfället i akt att slå vita bönder. Efter 33 drag föll även en Fries-Nielsensk kvalitet och slaget var förlorat. 0 – 1 till Johansson.

Jonathan Westerberg spelade Ben-Oni mot Johan Hultin, närmare bestämt den s.k. Ormen. Det blev i stället manhemiten som kunde ta hand om den långa svarta diagonalen. En svart bondeframstöt med f orsakade Hultin att formera bondekedjan h3-g4-f3-e4-d5, mot vilken svarade mer splittrade svarta bönder. Förenklingar vidtog till ett slutspel med dam och torn och fyra hultinska bönder mot tre westerbergska. Ytterligare förflackning följde ned till ett damslutspel med tre bönder mot två och alla bönder på kungsflygeln. En remi kunde ha legat nära till hands, men den vita ställningen rymde en stolthet i sin e-bonde som saknade svart motsvarighet. Svarts dam schackade så gott den kunde, men framemot sextiodragsstrecket började Johan få ordning på sin bondefalang, som avancerade. Svarts damschackar blev allt mer desperata och till slut kunde Johan gömma sin kung och tränga fram med e-bonden till sjunde raden med bud om mer. 1 – 0 till Hultin.

Rahul Kumar spelade Trompowskys angrepp mot Jacob Carstensen. Trompowsky-löparen jagades ned till g3 där den byttes av och efterlämnade en dubbelbonde som minne. Båda spelarna rockerade långt och Carstensen kunde etablera tryck mot Kumars svaga bönder och till sista erövra den bakre g-bonden. Momentet strax därefter kunde dansken utnyttja att Kumar litet oförsiktigt hade ställt damen på diagonalen ned mot sin egen kung. Med ett skenoffer vann Carstensen en central bonde och omedelbart därefter fick han tillfälligt en pjäs på en enklare avdragare. Med diverse tricks kunde Kumar hålla liv i partiet, men med torn och olikfärgade löpare ledde Carstensten med tre bönder. Marginalerna var ganska stora och han kunde föra hem partiet. 0 – 1 till Carstensen.

Patrick Zelbel frestade Tom Rydström med en Kungsgambit och nyttjade efter växjöitens klassiska svar 3.- g5 den lätt exotiska Quaade-gambiten 4. Sc3. Damerna byttes rätt snabbt av och ett materiellt lika slutspel uppstod. Som ofta sker i Kungsgambit fick vit den positionellt bättre ställningen med tryck på f- och h-linjen. Vit kunde nästla sig in i svarts passiva ställning och vann h-bonden. När också f-bonden skulle gå samma väg gav Rydström slaget förlorat. 1 – 0 till Zelbel.

Harald Berggren Torell förde de svarta pjäserna mot Ari Ziegler. Han ställde upp sig Gammalindiskt och bytte snabbt av svartlöparna med manövern Lf8-h6xc1. Ziegler skenoffrade sin h-bonde men fick snart tillbaka den. Svart höll kungen i centrum, kunde underminera vits centrumbönder och vann ett par bönder, men Ziegler hade hela tiden tillräckligt motspel. Utan fribönder fortsatte Harald ett antal drag, men Ziegler höll sig hela tiden inom remimarginalen. Delad poäng.

Efter två ronder står Johan Hultin och Jacob Carstensen på 2 poäng och följs av Patrick Zelbel och Linus Johansson på 1½, Jens-Ove Fries-Nielsen 1, Harald Berggren Torell, Tom Rydström, Jonathan Westerberg och Ari Ziegler ½ samt Rahul Kumar på 0 poäng.

Partierna från rond 2 av stormästarturneringen och IM-turneringen hittar du här.

Manhems GM-turnering rond 3. Stormästarna imponerar

IM Victor Nithander remis GM Emanuel Berg
IM John Paul Wallace 0 – 1 GM Eduardas Rozentalis
IM Axel Smith remis GM Tiger Hillarp Persson
IM Erik Blomqvist remis IM Daniel Semcesen
IM Jasmin Bejtovic remis IM Torstein Bae

Efter tre ronders spel börjar stormästarna att formera sig i täten. Berg och Rozentalis delar ledningen på 2½ poäng var och Hillarp Persson står på 2 poäng tillsammans med Semcesen och hemmahoppet Nithander.  Att spela två partier på samma dag är en kraftansträngning men spelarna har inte dragit sig för kamp vilket säkert uppskattas av internetbesökare och åskådare i spellokalen.

Första partiet att bli klart i GM-gruppen var partiet Bejtovic – Bae. Spelöppningen var en symmetrisk engelsk variant där Bejtovic i åttonde draget ställde en listig pålle på e4, öppnade i centrum och ställde nästa pålle på d4 för att i draget därpå byta sistnämnde häst mot en kollega på c6 i stället för den andra kollegan på f5. Det senare förslaget hade förmodligen gett vit större möjlighet till initiativ då fältet d6 nu var tillgängligt för kvarvarande häst. Nu mynnade i stället partiet ut i en fredlig remi efter 17 drag.

Smith – Hillarp Person spelade en variant av Moderna försvaret och skarpt spel uppstod efter rockad åt olika håll. Innan spel på någon flygel uppkommer måste dock centrum säkras och här laborerade båda spelarna så att ingen avgörande obalans uppstod.  Tiger tillät dock ett löparbyte på g6 som gav Axel en merbonde men å andra sidan satt Axel med en svag på f2 när spelarna kom överens om remi.

Engelskinspirerade öppningar är populära idag, så också i partiet John-Paul Wallace och Eduardas Rozentalis. Wallace tillät Rozentalis att initialt få något större utrymme i centrum och fortsatte med ett djärvt bondeflytt framför egen kung som slutade med förlorad bonde, dock med kompensation och så småningom en klar bondövervikt i centrum och tillika fördel. Wallace spelade fram en fribonde på c-linjen men i gengälld kunde Rozentalis splittra vit bondecentrum med oklar ställning. Rozentalis offrade kvalitet och därefter började Wallace att gå fel för att till slut ställa damen i slag. Ett spännande parti som båda spelarna har heder av.

Blomqvist och Semcesen spelade ett parti där man mycket snabbt kom bort från allfartsvägarna med Stonewalliknande uppställningar. Semcesen satt med svaga bönder på b7 och e6 och Blomqvist hade dubbelbonde på c-linjen. Blomqvist hade fördel på damflygeln och kunde vinna en bonde. Semcesen kunde dock frigöra e-bonden och få motspel men vit hade dock fortsatt fördel. Semcesen försvarade sig skickligt och i slutställningen var det helt utjämnat.

Victor Nithander dristade sig att spela fransk öppning trots att motståndaren Emanuel Berg för närvarande arbetar med två böcker om just denna öppning. Dumt eller slugt undrar 7vi noviser?  Hur som helst – när Victor placerade kungen på f2 och ryckte fram med kungsflygelbönderna såg det farligt ut – för vit, speciellt när Emanuel rockerat kort och tornet riktat in sig på en hängande vit bonde på f4. Så småningom slog också Emanuel bonden genom att offra kvalitet och vits kung såg lite övergiven ut, men Victor kontrade utmärkt och fick pendeln att kraftigt svänga över till sin sida. Nu är emellertid Emanuel ingen lätt nöt att knäcka, speciellt inte efter två ronders spel på samma dag, så båda spelarna var säkert nöjda med remiresultatet.

Ställningen efter rond 3:
2½ poäng: GM Emanuel Berg, GM Eduardas Rozentalis
2   poäng: GM Tiger Hillarp Persson, IM Daniel Semcesen, IM Victor Nithander
1  poäng: IM Axel Smith, IM Jasmin Bejtobvic, IM John-Paul Wallace  
½   poäng: IM Erik Blomqvist, IM Torstein Bae

Partierna från rond 3 av stormästarturneringen och IM-turneringen hittar du här.

Manhems IM-turnering rond 3. Full pott för Johan Hultin

FM Jacob Carstensen 0 – 1
Johan Hultin
FM Jonathan Westerberg 0 – 1
IM Patrick Zelbel
FM Linus Johansson remis
IM Ari Ziegler
Tom Rydström 0 – 1
IM Jens-Ove Fries-Nielsen
Harald Berggren Torell 0 – 1
Rahul Kumar


Johan Hultin har inlett IM-turneringen på bästa tänkbara sätt och kunde noteras sin tredje raka vinst efter en snygg kombination i partiet mot Jacob Carstensen. Tvåa ligger starkt spelande Patrick Zelbel från Dortmund i Tyskland. Dessa möts för övrigt i nästa rond.

Jacob Carstensens och Johan Hultins parti följde inga normalt upptrampade stigar utan databasen anmäler ”ovanligt svar på d4” och det är bara att instämma. Länge böljade spelet fram och tillbaka, men vit stod klart bättre när Johan temporärt offrade bonde b5 och kunde kontra med d5 och på så sätt få loss vitfältslöparen. Det var dock fortsatt mycket att spela om då Carstensen tillät Johans torn att tränga in på andra raden som besvarades med ett torn på samma rad. Detta vederlades dock elegant av Johan genom en fin kombination. Snyggt och effektivt!

Tom Rydström och Jens-Ove Fries Nielsen öppnade Skandinaviskt med ömsesidiga chanser långt in i partiet. När så Fries-Nielsen fick dubbelhot på Rydströms bönder på d4 och h4 försvarade denne fel bonde (h4). Ett senare avbyte av Rydström gav dansken en utmärkt tornplacering på g6. I svår tidsnöd försökte Rydström lätta på trycket genom dambyte, men det fanns en hake genom ett mellandrag som inbringade pjäsvinst och vinst för Fries-Nielsen.

Partiet Linus Johansson mot Ari Ziegler började som en Kungsindier för att övergå till Benonikaraktär och sluta som Benkögambit innan öppningen var avklarad. Ari fick tillbaka den offrade bonden genom att slå b2-bonden. Den såg  visserligen ut som en testamentsbonde, men så var inte fallet; Ziegler fick även en stark fribonde på c-linjen. När så även a-bonden infångades av svart var segern klart inom räckhåll. Johansson lyckades dock vid rätt tillfälle skjuta fram sin d-bonde som ledde till lämpligt avbyte av bönder som möjliggjorde remi genom dragupprepning.

Benoni var spelöppningsvalet i partiet mellan Jonathan Westerberg och Patrick Zelbel. Partiet hade jämn karaktär när Westerberg valde att slå av en bonde i stället för att först byta av en löpare. Zelbel utnyttjade möjligheten som uppstod med ett starkt damdrag som tvingade Westerberg att ge kvalitet. I 30:e draget kom även ett mindre gott springarflytt som gav Zelbel enkelt spel och vinst.

Om Harald Berggren Torells parti mot Rahul Kumar finns inte mycket att tillägga. Harald drabbades av schackblindhet och satte bort damen i 12:e draget efter en halvtimmes spel. Det är bara att bryta ihop och komma igen.

Efter 3 ronder leder Johan Hultin på 3 poäng före IM Patrick Zelbel på 2½ och FM Jacob Carstensen, FM Linus Johansson, IM Jens-Ove Fries Nielsen på 2 poäng, IM Ari Ziegler, Rahul Kumar 1 poäng, FM Jonathan Westerberg, Tom Rydström och Harald Berggren Torell ½ poäng

Partierna från rond 3 av stormästarturneringen och IM-turneringen hittar du här.

Manhems GM-turnering rond 1: Emanuel Berg startade med vinst

Startfältet i årets upplaga av Manhems GM-turnering är starkt sammansatt med 3 stormästare Eduardis Rozentalis, Emanuel Berg och Tiger Hillarp Persson och 7 starka internationella mästare. Ja, även Erik Blomqvist har uppfylld kraven för stormästartiteln och väntar på Fides diplom och Daniel Semcesen saknar endast 14 ynka Elopoäng på sitt ratingtal för att även Daniel skall få kalla sig stormästare. Det finns med andra ord alla förutsättningar för en spännande turnering.

 

Emanuel, som segrat de senaste tre åren som Manhem arrangerat GM-turneringar, inledde denna gång på bästa möjliga sätt genom att besegra IM Torstein Bae från Norge. I ett kungsindiskt parti som övergick till Benoni stod Emanuel länge något trångt som svart men lyckades trots kraftig tidsnöd finna bra drag och när Torstein i sin annalkande tidsnöd satte bort pjäs kunde Emanuel inhysa turneringens första etta.

 

Den andra segern tog John-Paul Wallace, Australien, då han besegrade Erik Blomqvist i en Sicilianare med Lb5 och ett tidigt e5. Partiet var hela tiden balanserat och aldrig utanför remigränsen då Erik förlorade på tid i jämn ställning.

 

Övriga partier slutade med remier dock inte utan kamp. Manhems hemmahopp Victor Nithander mötte som vit Tiger Hillarp Persson som kanske inte helt oväntat svarade med Pirc´s öppning på Victors 1.e4. Dock inte det moderna försvaret, som Tiger för närvarande avhandlar i en ny bok som utkommer inom kort. En bra start för Victor mot starkt motstånd.

 

Lundaspelarna Axel Smith och Daniel Semcesens parti var välspelat och till synes jämnt hela vägen. Efter avbytet av lätta pjäser enades man om remi.

 

Sista partiet som färdigspelades var mellan tävlingens högst rankade spelare Rozentalis och Jasmin Bejtovic där Jasmine förde de vita pjäserna och Fritz visar på ett övertag för Jasmin under större delen av partiet men det är svårt att besegra en stormästare så remislutat är lätt att förstå.

 

Ställningen efter 1 rond:

 

1-2 : GM Emanuel Berg, IM John-Paul Wallace

 

3-8 : GM Eduardas Rozentalis, GM Tiger Hillarp Persson, IM Axel Smith, IM Daniel Semcesen, IM Victor Nithander, IM Jasmin Betovic

 

9-10: IM Erik Blomqvist, IM Torstein Bae

 

Partierna från rond 1 hittar du här.

 

 

Ungdomsträning i Göteborgs Schackförbunds regi

Ett tjugotal barn med sex manhemiter i spetsen tog del i Göteborgs Schackförbunds sommarträning för ungdomar. Träningen varade i fyra halvdagar och ägde rum i Hindås. Programmet stod en skön blandning av schackinstruktion och diverse muntra uteaktiviteter. Från Manhem deltog Love Troberg Eskola, Johanna Nabbing, Oscar Nabbing, Filip Vlahovic, Gustav Lindholm och Mattias Bergqvist samt som instruktörer undertecknad och Harald Berggren Torell.