Manhems IM-turnering, rond 2: andra vinsten för Johan Hultin

IM Jens-Ove Fries-Nielsen 0 – 1
FM Linus Johansson
Johan Hultin 1 – 0
FM Jonathan Westerberg
Rahul Kumar 0 – 1
FM Jacob Carstensen
IM Patrick Zelbel 1 – 0
Tom Rydström
IM Ari Ziegler remis
Harald Berggren Torell


Den andra ronden av Manhems IM-turnering såg Johan Hultin ta sin andra raka vinst, denna gång mot turneringens topprankade Jonathan Westerberg. Samtidigt remiserade Harald Berggen Torell med Ari Ziegler och kom med på kartan över poängplockare.

Linus Johansson ställde upp sig med Sf6, e6 och Lb4 mot Jens-Ove Fries Nielsens tilltänkta London-system. Johansson behöll en ställning utan svagheter och aktiverade sina pjäser, samtidigt som Fries-Nielsen hade kvar sin kung i centrum. Dansken försökte föra fram sina pjäser i angreppsläge, men Johansson tog tillfället i akt att slå vita bönder. Efter 33 drag föll även en Fries-Nielsensk kvalitet och slaget var förlorat. 0 – 1 till Johansson.

Jonathan Westerberg spelade Ben-Oni mot Johan Hultin, närmare bestämt den s.k. Ormen. Det blev i stället manhemiten som kunde ta hand om den långa svarta diagonalen. En svart bondeframstöt med f orsakade Hultin att formera bondekedjan h3-g4-f3-e4-d5, mot vilken svarade mer splittrade svarta bönder. Förenklingar vidtog till ett slutspel med dam och torn och fyra hultinska bönder mot tre westerbergska. Ytterligare förflackning följde ned till ett damslutspel med tre bönder mot två och alla bönder på kungsflygeln. En remi kunde ha legat nära till hands, men den vita ställningen rymde en stolthet i sin e-bonde som saknade svart motsvarighet. Svarts dam schackade så gott den kunde, men framemot sextiodragsstrecket började Johan få ordning på sin bondefalang, som avancerade. Svarts damschackar blev allt mer desperata och till slut kunde Johan gömma sin kung och tränga fram med e-bonden till sjunde raden med bud om mer. 1 – 0 till Hultin.

Rahul Kumar spelade Trompowskys angrepp mot Jacob Carstensen. Trompowsky-löparen jagades ned till g3 där den byttes av och efterlämnade en dubbelbonde som minne. Båda spelarna rockerade långt och Carstensen kunde etablera tryck mot Kumars svaga bönder och till sista erövra den bakre g-bonden. Momentet strax därefter kunde dansken utnyttja att Kumar litet oförsiktigt hade ställt damen på diagonalen ned mot sin egen kung. Med ett skenoffer vann Carstensen en central bonde och omedelbart därefter fick han tillfälligt en pjäs på en enklare avdragare. Med diverse tricks kunde Kumar hålla liv i partiet, men med torn och olikfärgade löpare ledde Carstensten med tre bönder. Marginalerna var ganska stora och han kunde föra hem partiet. 0 – 1 till Carstensen.

Patrick Zelbel frestade Tom Rydström med en Kungsgambit och nyttjade efter växjöitens klassiska svar 3.- g5 den lätt exotiska Quaade-gambiten 4. Sc3. Damerna byttes rätt snabbt av och ett materiellt lika slutspel uppstod. Som ofta sker i Kungsgambit fick vit den positionellt bättre ställningen med tryck på f- och h-linjen. Vit kunde nästla sig in i svarts passiva ställning och vann h-bonden. När också f-bonden skulle gå samma väg gav Rydström slaget förlorat. 1 – 0 till Zelbel.

Harald Berggren Torell förde de svarta pjäserna mot Ari Ziegler. Han ställde upp sig Gammalindiskt och bytte snabbt av svartlöparna med manövern Lf8-h6xc1. Ziegler skenoffrade sin h-bonde men fick snart tillbaka den. Svart höll kungen i centrum, kunde underminera vits centrumbönder och vann ett par bönder, men Ziegler hade hela tiden tillräckligt motspel. Utan fribönder fortsatte Harald ett antal drag, men Ziegler höll sig hela tiden inom remimarginalen. Delad poäng.

Efter två ronder står Johan Hultin och Jacob Carstensen på 2 poäng och följs av Patrick Zelbel och Linus Johansson på 1½, Jens-Ove Fries-Nielsen 1, Harald Berggren Torell, Tom Rydström, Jonathan Westerberg och Ari Ziegler ½ samt Rahul Kumar på 0 poäng.

Partierna från rond 2 av stormästarturneringen och IM-turneringen hittar du här.