Manhems IM-turnering, rond 4: Ny vinst för Johan Hultin efter publikparti

Johan Hultin 1 – 0
IM Patrick Zelbel
Rahul Kumar 1 – 0
FM Linus Johansson
IM Jens-Ove Fries-Nielsen 1 – 0
FM Jonathan Westerberg
FM Jacob Carstensen 1 – 0
Harald Berggren Torell
IM Ari Ziegler 0 – 1
Tom Rydström


I den fjärde ronden av IM-turneringen fortsatte Johan Hultins segertåg med en synnerligen rafflande angreppsseger mot tyske Parick Zelbel. Johan leder därmed med en poäng före våra danska deltagare Carstensen och I
M Fries Nielsen. Den statistiskt intresserade torde märka att endast fyra partier i de fyra första ronderna har slutat remi = 20%.

Patrick Zelbel valde att försvara sig Nimzoindiskt mot ledande Johan Hultin, som använde sig av Reshevskys variant med 4.e3 0-0 Sge2 följt av a2-a3. Det typiska avbytet av svarts svartlöpare mot Sc3 med åtföljande dubbelbonde för vit kom aldrig till utförande. I stället kunde vit expandera på damflygeln med a2-a3 och b2-b4 och ta hand om långa diagonalen med löparen. Tysken fick livligt pjässpel med inte minst sina ystra fålar, som fattade posto på de fina fälten c4 och e4. När Zelbel efter några drag klippte till med springaroffer på f2 jämte öppnande av löpardiagonalen mot vits kung trodde nog många att det var klippt för manhemiten. Materialet formerades så att Johan hade två lätta mot torn och tre bönder, men Johan hade som det skulle visa sig fler pjäser att sätta in i ett kommande angrepp som också snart var ett faktum. Snart fick den svarta kungen dansa när dam och två springare gick i närkamp. Det kostade en springare, men vit fick rik återbäring när kommande dubbelhot med schack bar frukt. Efter 39 drag hade Zelbel fått nog: 1 – 0 till Hultin.

Rahul Kumar spelade någon sorts Dambondespel mot limhamnaren Linus Johansson, som spikade in en häst på e4 med understöd av en stonewalluppställning i centrum. Johansson vräkte upp a-linjen och beredde sig tillträde med ett torn, medan indiern lugnt deffade bakom sina linjer. Johansson fortsatte med ett skenkvalitetsoffer och fortsatta bondeframstötar i centrum, men Kumar fortsatte sin defensiv med ett orientaliskt lugn. Efter trettiotalet drag fick Kumar till dambyte och man får nog säga att Johansson vid det laget hade lekt rommen av sig. Kumar forcerade de låsta bondekedjorna och efter några avbyten återstod torn, två lätta och fyra bönder på var sida. Via en småfinurlig slagväxling byttes de lätta pjäserna av med övergång till ett tornslutspel med fyra bönder var. Här borde nog limhamnaren framtvingat byte också av de centrala bönderna, men han försummade detta och fick i stället se indierns  kung ansluta sig till fribonden på d samtidigt som Johanssons fribonde gick förlorad. Nu var goda råd dyra för Johansson som fick se Kumars kung bereda väg för den sista vita bonden på tekniskt klanderfritt vis. 1 – 0 till Kumar.

Jens-Ove Fries-Nielsen öppnade sitt parti mot Jonathan Westerberg med slutet Sicilianskt. Efter att en inkilad vit e-bonde bytts av antog dock bondeställningen fransk karaktär med halvöppen svart f-linje, efterbliven svart e-bonde och vit bonde d4 under visst tryck. Efter avbyten kunde vit tränga in i svarts ställning via den öppna c-linjen. Partiet fick ett plötsligt slut när ett avbyte avslutades med att ett westerbergskt torn fann sig fångat inne i den vita ställningen. 1 – 0 till Fries-Nielsen.

Harald Berggren Torell prövade ånyo sin treradersöppning med d6 och Sf6, som efter c7-c5 ledde in i en siciliansk typställning mot danske Jacob Carstensen. Dansken rockerade långt och hann byta svartlöparna innan Harald visste ordet av. Efter att Harald, kanske något oförsiktigt, ryckt fram med sin kungsbonde visade han sig stå inför ett danskt dubbelhot mot Sf6 och Th8, vilket inte Carstensen missade. Harald jagade den vita damen och hade till synes avskurit dess reträttväg, men med torn mer öppnar sig ofta offensiva möjligheter. Carstensen gav en pjäs av sitt överflöd och kunde i kölvattnet av detta omvandla sin dam till en återupplivad angripare. 1 – 0 till Carstensen.

Rondens längsta uppgörelse var den mellan Ari Ziegler och Tom Rydström från Växjö, där den förre spelade Damgambit och den senare antog. Sedan Rydström angripit vits centrum med framstöten e7-e5 uppstod en ställning med isolerad vit d-bonde och fritt pjässpel i en öppen ställning. Ziegler sökte angrepp mot Rydströms korta rockadställning och fick till en del hot, som dock smålänningen parerade ganska enkelt. I Zieglers iver att gå ur varje antydan till dragupprepning bar det sig inte bättre än att Rydström till slut kunde erövra den centrala bonden d4. Ziegler sökte allt mer desperat motspel och samma förlopp upprepade sig: Rydström erbjöd avbyten och eventuella dragupprepningar, Ziegler avböjde och gick ur och till slut föll den vita b-bonden också. I ett långt parti sökte Ziegler återigen kungsangrepp, men under tiden avancerade Rydström på motsatt kant och skaffade en ny dam. 0 – 1 till Rydström.

Efter 4 ronder leder Johan Hultin på 4 poäng före FM Jacob Carstensen och IM Jens-Ove Fries Nielsen på 3, IM Patrick Zelbel på 2½, FM Linus Johansson och Rahul Kumar på 2 poäng, Tom Rydström på 1½, IM Ari Ziegler, 1 poäng samt FM Jonathan Westerberg och Harald Berggren Torell ½ poäng.

Partierna från rond 4 av stormästarturneringen och IM-turneringen hittar du här.