Ungdomsträning i Göteborgs Schackförbunds regi

Ett tjugotal barn med sex manhemiter i spetsen tog del i Göteborgs Schackförbunds sommarträning för ungdomar. Träningen varade i fyra halvdagar och ägde rum i Hindås. Programmet stod en skön blandning av schackinstruktion och diverse muntra uteaktiviteter. Från Manhem deltog Love Troberg Eskola, Johanna Nabbing, Oscar Nabbing, Filip Vlahovic, Gustav Lindholm och Mattias Bergqvist samt som instruktörer undertecknad och Harald Berggren Torell.