Årets Krokodilträff

Vid årets Krokodilträff förevisade Mats Welin partier från sin karriär. Under flitigt kommenterande från publiken gick Mats systematiskt igenom och funderade över både planer som fanns och skulle ha funnits … varianter som spelades och kunde ha spelats.
Under gemytlig dialog lotsades vi fram genom flera spännande bataljer.

Under en paus intogs smörgås och kaffebröd.

Medverkade gjorde utöver Mats och undertecknad Krokodilmedlemmarna Kaj Andersson, Patrik Abrahamsson, Calle Jarebo, Said Outgajjouft och Håkan Warston. Som bisittare fanns även Mats Eriksson.

Inbjudan till Krokodilträff 19:e april

Skriftlig inbjudan är nu utskickad till medlemmarna i Manhems Krokodiler.

Då träffen med partiförevisning av Mats Welin stundar
– Tisdag den 19:e april, klockan 19, i Manhems klubblokaler
anhålles om svar till undertecknad eller till Manhems expedition senast söndag den 17: april.

Roland Sobenius, tel.: 031-14 77 98 eller till
manhemskrokodiler@ssmanhem.se

Manhems Krokodiler

En vänlig påminnelse till dig som inte förnyat ditt medlemskap i Manhems Krokodiler och en uppmuntran till dig som funderat på att gå med! Via plusgiro 628 66 93 – 4 kan du betala 600 kronor för att bli Stor-Krokodil eller 250 kronor som Krokodil-medlem.

Välkommen!

Alldeles snart kommer Krokodilernas hemsida (SS Manhem -> Medlemmar – > Krokodiler) att vara uppdaterad …

Krokodilträffen den 18:e februari

Under torsdagskvällen löpte årets Krokodilträff från stapeln. Eftertankens kranka blekhet kastar en skugga över valet av datum med tanke på att det är sportlovsvecka … inte så att de som kom inte var väl sedda och varmt välkomna med uppslutningen blev lite tunn.

Tunt blev dock inte programmet utan vi lotsades med säker hand av Joel Åkesson igenom tre partier från elitserien.  Öppning, mittspel och ett slutspel visades med flera varianter och djupanalyser. Ibland stannade förevisningen upp och vår tankeförmåga sattes på prov när Joel förväntade sig förslag på bästa drag i ställningen som uppstått.
Hårdast mangling utsattes ett av Joels egna partier för där en mattkombination hittades strax innan den egentliga slutställning – icke desto mindre var detta ett parti som Joel fört i hamn på ett kraftfullt sätt… Praktiskt schack; det är bra uttryck när schackspelet är så konkurrensutsatt av silikonhjärnor som ibland tillåts avsevärd tid att förbättra spel och analyser som genomförts inom dragseriens tidgränser!
Joel nämnde även en del kring elitserielagets framgångar under årens lopp.

Jag vill tacka alla som stött och stödjer Manhem genom sitt medlemskap. Jag vill även tacka Joel och alla de som deltog i torsdags för en intressant kväll i Caissas tecken.

Krokodilträffen den 18 februari

Nu kan programmet avslöjas. Inbjudningsbrev är postade och bör vara alla medlemmar i stödföreningen tillhanda senast tisdag.

I år kommer Joel Åkesson ha partiförevisning och även tala allmänt om förstalaget!

Torsdag den 18 februari kloclan 19.00 i Manhems lokaler på Vegagatan 20.

Jag ber dig anmäla ditt intresse att närvara senast den 16 februari till

manhemskrokodiler@ssmanhem.se eller till kansliet.

Välkomna!