Krokodilträffen den 18:e februari

Under torsdagskvällen löpte årets Krokodilträff från stapeln. Eftertankens kranka blekhet kastar en skugga över valet av datum med tanke på att det är sportlovsvecka … inte så att de som kom inte var väl sedda och varmt välkomna med uppslutningen blev lite tunn.

Tunt blev dock inte programmet utan vi lotsades med säker hand av Joel Åkesson igenom tre partier från elitserien.  Öppning, mittspel och ett slutspel visades med flera varianter och djupanalyser. Ibland stannade förevisningen upp och vår tankeförmåga sattes på prov när Joel förväntade sig förslag på bästa drag i ställningen som uppstått.
Hårdast mangling utsattes ett av Joels egna partier för där en mattkombination hittades strax innan den egentliga slutställning – icke desto mindre var detta ett parti som Joel fört i hamn på ett kraftfullt sätt… Praktiskt schack; det är bra uttryck när schackspelet är så konkurrensutsatt av silikonhjärnor som ibland tillåts avsevärd tid att förbättra spel och analyser som genomförts inom dragseriens tidgränser!
Joel nämnde även en del kring elitserielagets framgångar under årens lopp.

Jag vill tacka alla som stött och stödjer Manhem genom sitt medlemskap. Jag vill även tacka Joel och alla de som deltog i torsdags för en intressant kväll i Caissas tecken.