Krokodilträffen den 18 februari

Nu kan programmet avslöjas. Inbjudningsbrev är postade och bör vara alla medlemmar i stödföreningen tillhanda senast tisdag.

I år kommer Joel Åkesson ha partiförevisning och även tala allmänt om förstalaget!

Torsdag den 18 februari kloclan 19.00 i Manhems lokaler på Vegagatan 20.

Jag ber dig anmäla ditt intresse att närvara senast den 16 februari till

manhemskrokodiler@ssmanhem.se eller till kansliet.

Välkomna!