Uppskjuten Krokodilträff!

P.g.a. försumlighet från min sida kan den i kalendern aviserade Krokodilträffen inte gå av stapeln i morgon torsdag den 16 februari.
Jag får återkomma med ett nytt datum under terminen.

Jag ber om ursäkt för detta.

MVH Roland