Årets Krokodilträff

Vid årets Krokodilträff förevisade Mats Welin partier från sin karriär. Under flitigt kommenterande från publiken gick Mats systematiskt igenom och funderade över både planer som fanns och skulle ha funnits … varianter som spelades och kunde ha spelats.
Under gemytlig dialog lotsades vi fram genom flera spännande bataljer.

Under en paus intogs smörgås och kaffebröd.

Medverkade gjorde utöver Mats och undertecknad Krokodilmedlemmarna Kaj Andersson, Patrik Abrahamsson, Calle Jarebo, Said Outgajjouft och Håkan Warston. Som bisittare fanns även Mats Eriksson.