Inbjudan till Krokodilträff 19:e april

Skriftlig inbjudan är nu utskickad till medlemmarna i Manhems Krokodiler.

Då träffen med partiförevisning av Mats Welin stundar
– Tisdag den 19:e april, klockan 19, i Manhems klubblokaler
anhålles om svar till undertecknad eller till Manhems expedition senast söndag den 17: april.

Roland Sobenius, tel.: 031-14 77 98 eller till
manhemskrokodiler@ssmanhem.se