Manhems Krokodiler

En vänlig påminnelse till dig som inte förnyat ditt medlemskap i Manhems Krokodiler och en uppmuntran till dig som funderat på att gå med! Via plusgiro 628 66 93 – 4 kan du betala 600 kronor för att bli Stor-Krokodil eller 250 kronor som Krokodil-medlem.

Välkommen!

Alldeles snart kommer Krokodilernas hemsida (SS Manhem -> Medlemmar – > Krokodiler) att vara uppdaterad …