Påminnelse: Manhems krokodilers årsträff

Jag vill påminna om årsträffen för Manhems krokodiler den 18:e klockan 19.00 och att jag för att kunna planera för fikat behöver få in anmälan om deltagande!

Kontakta mig på manhemskrokodiler@ssmanhem.se

eller kansliet