Vårens Ny i Schacket avslutad

Manhems introduktionskurs för vuxna hemmaspelare går över fem lektioner plus en inledning med görande av det diagnostiska Styrkeprovet och med maneminformation. Vårens kurs är nu avslutad med nio deltagare, varav dock endast fyra var närvarande vid sista kurstillfällets fotografering. Kursen har letts med van hand av Patrik Abrahamsson och för deltagarna väntar nu möjligheten att spela med i Vårmästerskapet (ingår i kursavgiften) med start i nästa vecka!

Nya manhemiter är i och med Ny i Schacket Frida Ekström, Annica Börjesson, Erik Sjödin, Lars-Åke Nilsson, Johan Fries, Mikael Szymanski, Dragan Stanicic, Lazar Jevtic och Carl Morenius. De hälsas varmt välkomna i vår muntra gemenskap!

Ny i Schackets elever, fr.v. Lars-Åke Nilsson, Carl Morenius, Frida Ekström, Mikael Szymanski samt kursledaren Patrik Abrahamsson. Johan Fries, Annica Börjesson, Dragan Stanicic, Lazar Jevtic och Erik Sjödin finns inte med på bilden.

Ny i Schackets elever, fr.v. Lars-Åke Nilsson, Carl Morenius, Frida Ekström, Mikael Szymanski samt kursledaren Patrik Abrahamsson. Johan Fries, Annica Börjesson, Dragan Stanicic, Lazar Jevtic och Erik Sjödin finns inte med på bilden.

Bild: Mikael Szymanski.