Stormästarturneringen 6: chans till inteckningar

IM Jasmin Bejtovic
remis GM Tomi Nybäck
Mats Welin
0 – 1 IM Victor Nithander
IM Thomas Henrichs
remis GM Emanuel Berg
Anton Frisk Kockum
remis GM Eduardas Rozentalis
IM Daniel Semcesen
1 – 0 GM Hans Tikkanen

Den sjätte ronden bjöd också den på hård kamp vid alla bord. Ingen av tätmännen vann sitt parti, medan däremot Victor Nithander via vinst i manhemderbyt med Mats Welin anslöt till tätgruppen, en halvpoäng bakom ledande Henrichs och Frisk Kockum. Man kan notera att tyske Thomas Henrichs har vittring på stormästarinteckning i det han behöver 2½ poäng utöver de fyra han har för att nå det målet. För Anton Frisk Kockum ligger IM-normen på 4½ poäng och steget dit är alltså ytterligare en halva. Efter sex ronder behöver Victor Nithander ytterligare 2½ poäng till sin första stormästarinteckning.

Victor Nithander spelade Jugoslaviskt mot Mats Welin och kunde ganska snabbt tillskansa sig en merbonde via skenoffer i centrum jämte damschack på h4. Har man inte sett det någon gång tidigare? I tillägg till merbonde hade Victor ett starkt löparpar och det är inte att förvånas över att Mats via taktiska förvecklingar försökte vinna tillbaka material när tillfälle tycktes erbjuda sig. Nu var det erbjudandet bara skenbart och Victor kunde säkert ratta in en pjäsvinst i stället.

Jasmin Bejtovic spelade Skotskt mot Tomi Nybäck, som flankutvecklade sin damlöpare och följde upp med framstöten d7-d5. Centrum öppnades raskt och Nybäck bekämpade motståndaren med dynamiska medel innan spelet gick in i en stiltjefas med svart merbonde och dubbla torn plus springare på var sida. Bejtovic  kunde belägra den svagaste svarta bonden och genom en dragupprepning leddes partiet in i remifållan.

Anton Frisk Kockum spelade dambondespel mot Eduardas Rozentalis och fick emot sig d7-d6 och Lg4. Via dragomkastning letade sig partiet in i en engelsk uppställning. Litauern kunde gripa ett lätt initiativ som han tog med sig in i slutspel med torn och springare. Med en bonde belägrad och ställd inför sitt fall kunde Frisk Kockum gå till en sorts motangrepp med en följd av sidschackar med tornet som mynnade ut i tornbyte. Med allt material samlat på kungsflygeln kunde inte svart etablera en försvarsställning när kungen var ute på äventyr och den vita springaren gick till anfall, När i stort sett samtliga bönder vandrat vidare till böndernas himmel beseglades fredsslutet.

Thomas Henrichs spelade vit mot Emanuel Berg i något slags Dam- eller möjligen Bogoindiskt. Berg ställde upp sig med en bondemur c6-d5-d6-f5 i centrum och med hjälp av något pjäsavbyte gled spelet in i en, för att använda en fackterm, ytterst knôkig ställning där efter trettiofem drag samtliga bondekedjor stod inkilade i varandra över nästan hela brädet – blott längs h-linjen fanns en lucka in och den lade tysken beslag på. Tornen kunde bytas av den vägen, men utan att någon vidare blotta stod att finns och efter femtiofem drag hade spelarna insett ställningens begränsningar och hissade fredsflagg.

Larsens spelöppning blev valet när Daniel Semcesen som vit ställdes mot Hans Tikkanen. Tikkanen monterade upp en fin bondevägg i centrum som dock stoppades upp av en vit spärr i form av en bonde på e4. Tikkanen sökte skapa spel på linjerna mot vits långa rockadställning och gav en, sedan två och slutligen tre bönder för den goda sakens skull. Uppföljningen kom i form av att svart släppte ett torn för att komma in på vits första rad med dam och torn. Där tog de tillbaka en lätt pjäs för att sedan jaga ut vits kung, som måste ta skydd på framsidan av bondeskyddet. Väl där stod den dock ganska skyddad mot ytterligare överfall och med kvalitet under och en inte helt säker egen kung såg sig Tikkanen tvingad till fortsatta angreppsförsök och efter ytterligare förvecklingar var materialunderläget fastställt till en springare i det avslutande damslutspelet. Semcesen manövrerade sin kung i säkerhet varefter Tikkanen gav slaget förlorat när hans sista bonde föll. En riktig holmgång!

Ställningen efter sex ronder: Anton Frisk Kockum och Thomas Henrichs 4, Emanuel Berg, Victor Nithander och Eduardas Rozentalis 3½, Jasmin Bejtovic , Tomi Nybäck, Daniel Semcesen och Hans Tikkanen 2½ samt Mats Welin 1½ poäng.

Turneringstabell för stormästarturneringen hittar du här.
Partierna från stormästarturneringen och Elo-turneringen hittar du här.

Arne Berggrens minne 3: Leif Svensson stärker greppet

Gunnar Bue
0 – 1 Leif Svensson
Bertil Westergren
1 – 0 Ingvar Gummesson
Ilija Nikolic
0 – 1 Uno Axelsson
Bård Standahl
0 – 1 Bengt Wihlborn
Rolf Petersson
1 – 0 Harald Pihlgren
Rune Torstensson
1 – 0 Kent Jägerflod
Per-Erik Berglund
  Frirond

I och med den tredje ronden av Arne Berggrens minnesturnering stärkte Leif Svensson sitt grepp om turneringsledningen, men ännu ligger två medtävlare blott en halva bakom.

Ställningen efter tre ronder: Leif Svensson 3, Uno Axelsson och Bertil Westergren 2½, Rolf Petersson och Bengt Wihlborn 2, Gunnar Bue, Ingvar Gummesson, Kent Jägerflod och Rune Torstensson 1½ samt och Per-Erik Berglund, Ilija Nikolic, Harald Pihlgren och Bård Standahl 1 poäng.

Turneringstabell för Arne Berggrens minne hittar du här. Den fjärde ronden spelas på torsdagen.

Arne Berggrens minne 1: Tretton spelare ur startblocken

Gunnar Bue
1 – 0 Rune Torstensson
Ingvar Gummesson
1 – 0 Bengt Wihlborn
Bertil Westergren
1 – 0 Per-Erik Berglund
Uno Axelsson
1 – 0 Harald Pihlgren
Leif Svensson
1 – 0 Rolf Petersson
Kent Jägerflod
remis Bård Standahl
Ilija Nikolic
  frirond

På måndagen startade Arne Berggrens minnesturnering, klubbens hyllning av vår gamle hedersledamot och initiativtagare i stort som smått. Tretton man står på startlinjen, däribland manhemiter till det stolta antalet av noll (0). Som veteran räknas den som är 60 år eller mer (född 1952 eller tidigare) och tävlingen ordnas nu för fjärde året.

Turneringstabell för Arne Berggrens minne hittar du här.

Sommarschacket 15: Johannes Aira mot slutseger i totalligan

Den femtonde och näst sista deltävlingen i Sommarschacket lockade tjugo deltagare, av vilka ledande Johannes Aira kom tvåa och nu har säkrat slutsegern..

Etapp 16, den avslutande etappen, spelas den 20 augusti.

Varje måndag kl. 18.30 – Sommarschacket!

Sommarschackets totalliga finner du här.

Ratingligan för spelare 1750-1999 finns här.

Ratingligan för spelare 1500-1749 finns här.

Ratingligan för spelare upp till 1499 finns här.

Stormästarturneringen 3: fältet trycks ihop

Mats Welin
1 – 0 IM Daniel Semcesen
IM Thomas Henrichs
1 – 0 IM Jasmin Bejtovic
GM Emanuel Berg
1 – 0 Anton Frisk Kockum
IM Victor Nithander
remis GM Hans Tikkanen
GM Tomi Nybäck
remis GM Eduardas Rozentalis

Den tredje ronden av stormästarturneringen fick toppstriden att tätna väsentligt. Hittills ledande Anton Frisk Kockum förlorade ett hårt slutspel mot Emanuel Berg. De tu delar nu ledningen på två poäng, vilket också Eduardas Rozentalis står på. De båda manhemiterna klarade sig bra i går: Victor Nithander delade poängen med svenske mästaren Hans Tikkanen och Mats Welin lät sig inte knäckas av sina två inledande förluster utan drog det längsta strået mot solide Daniel Semcesen.

Tomi Nybäck mötte som vit Eduardas Rozentalis, som försvarade sig Damindiskt. Efter bondebyten i centrum belägrade vit en efterbliven bonde på c6, medan svart lade sitt krut på den isolerade vita dambonden. Inte överraskande ledde generalavbyten till att båda bönderna försvann och kvar fanns blott båda spelarnas tunga pjäser och fredsvilja.

Victor Nithander spelade Engelskt mot Hans Tikkanen och spelet antog karaktären av Sicilianskt med omvända färger. Victor kunde expandera i centrum med sin dambonde som blev isolerad. Tikkanen blockerade denna bonde, vilket reducerade vits aktiva möjligheter och efter dryga trettio drag enades spelarna om remi.

Thomas Henrichs spelade vit mot Jasmin Bejtovic, som besvarade Damgambit med Tarrasch. Ganska snart hade hela bondegänget cde försvunnit från brädet och de stora pjäserna hade alltså fritt fram. Efter dambyte fick vit tillfälle att via spik på damflygeln skaffa löparpar mot två springare i tillägg till en isolerad svart bonde på e-linjen. De vita löparna hamrade mot den svarta ställningen och svart försökte försvara sig med springaren på blockadfältet d5, som vit sökte underminera med framstöt med f-bonden. Det var ont om plats för de ansatta svarta pjäserna och via ett kvalitetsoffer gav tysken sina löpare ytterligare svängrum. Följden blev övergång i ett slutspel TLL mot TT där vit vann enkelt på kungsangrepp.

Mats Welin spelade Spanskt mot Daniel Semcesen som ställde upp sig slutet. Vit skapade en fribonde på d-linjen, som Semcesen blockerade med en av sina springare, som samtidigt garderade bonde på f7 mot vits tryck när f-linjen hade öppnats. Mats förde fram dam och springare i mattangrepp med hot också mot bönderna på e5  och f7. Hoten var för svåra för svart att bemöta och han var tvungen att släppa bonde för övergång i slutspel. Mats centraliserade sin kung och ställd inför ännu en bondeförlust gav Semcesen slaget förlorat.

Anton Frisk Kockum spelade Sicilianskt mot Emanuel Berg, som fortsatte med 3. Lb5. Spelet blev slutet och såg ganska jämnt efter att tornen hade bytts av; dock hade Frisk Kockum en dubbelbonde som minne av pjäsbytet tidigt i partiet på c6. Efter tjugofemte dragets dambyte återstod ett slutspel med tre lätta pjäser på var sida. Efter en tids manövrerande föll den främre av svarts dubbelbonde och den fråga man som publik ställde sig var om det skulle gå att vinna med tre lätta pjäser och fyra bönder mot tre. Svaret skulle visa dig bli ja sedan Berg påvisat den svarta a-bondens svaghet och mot den snart bortflyende vita a—bonden fanns få motmedel. Svart prövade ett desperat pjäsoffer men utan att belönas för det.

Ställningen efter tre ronder: Emanuel Berg, Anton Frisk Kockum och Eduardas Rozentalis 2, Jasmin Bejtovic, Thomas Henrichs, Victor Nithander och Hans Tikkanen 1½, Tomi Nybäck, Daniel Semcesen och Mats Welin 1 poäng.

Turneringstabell för stormästarturneringen hittar du här.
Partierna från stormästarturneringen och Elo-turneringen hittar du här.

Elo-turneringen 4: Harald Berggren Torell i ensam ledning

Harald Berggren Torell
1 – 0 Per-Olof Gromark
Lennart Wahlström
remis Daniel Björkdahl
Jens Lundell
Remis Börje Persson
Johan Björkeroth
1 – 0 Hashim Hattab
Jacob Ljunggren
0 – 1 Lennart Fransson

Rond 4 av Elo-turneringen såg Harald Berggren Torell gå upp i ensam ledning och en halv poäng skiljer honom från ett koppel av förföljare på tre poäng.

Ställningen efter fyra ronder: Harald Berggren Torell 3½, Johan Björkeroth, Lennart Fransson och Lennart Wahlström 3, Jens Lundell 2½, Per-Olof Gromark 2, Hashim Hattab och Jacob Ljunggren 1 samt Daniel Björkdahl och Börje Persson ½ poäng.

Turneringstabell för Elo-turneringen hittar du här.
Partierna från stormästarturneringen och Elo-turneringen hittar du här.

Stormästarturneringen 4: Anton Frisk Kockum åter i ensam ledning

IM Jasmin Bejtovic
remis GM Emanuel Berg
Mats Welin
0 – 1 IM Thomas Henrichs
GM Hans Tikkanen
remis GM Tomi Nybäck
Anton Frisk Kockum
1 – 0 IM Victor Nithander
IM Daniel Semcesen
remis GM Eduardas Rozentalis

Stormästarturneringens fjärde rond inledde den nya veckan med remier för två tredjedelar av tättrojkan, nämligen Emanuel Berg och Eduardas Rozentalis. Vann gjorde därmed Anton Frisk Kockum mot Victor Nithander och ryckte därmed åt sig ensam ledning med fem ronder kvar att spela. IM-inteckning, stormästarinteckning, turneringsseger – de möjliga målen är lika frestande som talrika; dock skall man ha klart för sig att motståndet är starkt och att det gäller att behålla sansen.

Mats Welin spelade Spanskt mot Thomas Henrichs och spelade på f-linjens öppnande och på springarfält på kungsflygeln. Tysken gav en bonde för att stänga den vita vitlöparens diagonal mot kungen och bröt sedan upp centrum för sina pjäser. Mats spelade upp damen för att etablera hot, men när Henrichs erbjöd dambyte drog sig manhemiten tillbaka. De svarta pjäserna rörd e sig smidigt på diagonalerna mot vits kung och när de hade etablerat materialvinnande hot gav Mats slaget förlorat.

Eduardas Rozentalis spelade Nimzoindiskt mot Daniel Semcesen. Han gav löparparet men fick i gengäld fritt pjässpel. Semcesen sökte ta terräng som ersättning men litauern gled undan och kunde hela tiden finna bra fält för sina springare. Framemot fyrtio drag var en av springarna bytt mot vits ena löpare och spelarna tog remi i en balanserad ställning.

Tomi Nybäck var svart mot Hans Tikkanen och via en kungsindiskt dragföljd kom man in i en Ben-Oni-uppställning. Spelet förlades till damflygeln där svart sökte spel på en öppnad b-linje och längs den svarta diagonalen, men där vit kunde etablera motspel mot den isolerade svarta a-bonden. Finländaren balanserade detta med tryck mot centrum och i långa loppet tog hoten ut varandra med avveckling till tornslutspel som följd. Remi.

Jasmin Bejtovic spelade Engelskt mot Emanuel Berg, som valde en holländsk uppställning. Berg expanderade med e, f  och g medan bosniern stötte mot i centrum. Berg spelade aggressivt och öppnade spelet på kungsflygeln , men Bejtovic försvarade sig säkert och vid fyrtio drag hade man avvecklat till ett dubbelt och sedan enkelt tornslutspel med nästan inga bönder kvar. Remi.

Anton Frisk Kockum är årsbarn med Victor Nithander (födda 1987) och har mötts många gånger i juniorsammanhang. Partierna dem emellan brukar bli jämna och hårda och dagens uppgörelse utgjorde inget undantag. Öppningen blev Kungsindisk med Frisk Kockum som vit varpå Victor bytte av på d4 med öppen löpardiagonal och tryck mot vits bonde e4. Vit avancerade med kungsflygelbönderna och det blev en sorts angrepp i ultrarapid. Frisk Kockum gav en bonde men fick ett starkt springarfält på f6. Vit gav en kvalitet, men springaren på f6 hade säkert ett torns styrka. Spelet utvecklade sig ganska långsamt i en så spännande ställning och det tycktes som om Victor skulle lyckas bryta sig ur sin ställning. Han tvingade fram dambyte och hamnade i ett slutspel med kvalitet över. Normalt skulle väl tornet vara klart starkare än den vita springaren i en så vidöppen ställning, men det visade sig att springaren, som saknade bondeskydd likväl från sin centrumposition kunde ge sina kungsflygelbönder tillräckligt skydd. Bönderna avancerade steg för steg och när den vita kungen anslöt sig till böndernas offensiv stod sig svarts torn slätt. När sextiodragsstrecket nåddes var Victors krafter slut.

Ställningen efter fyra ronder: Anton Frisk Kockum 3, Emanuel Berg, Thomas Henrichs och Eduardas Rozentalis 2½, Jasmin Bejtovic, och Hans Tikkanen 2, Victor Nithander, Tomi Nybäck och Daniel Semcesen 1½ samt Mats Welin 1 poäng.

Turneringstabell för stormästarturneringen hittar du här.
Partierna från stormästarturneringen och Elo-turneringen hittar du här.

Stormästarturneringen 1: inledande seger för Victor Nithander mot topprankade Nybäck

IM Jasmin Bejtovic remis IM Daniel Semcesen
Mats Welin 0 – 1 Anton Frisk Kockum
IM Thomas Henrichs remis GM Hans Tikkanen
GM Emanuel Berg remis GM Eduardas Rozentalis
IM Victor Nithander 1 – 0 GM Tomi Nybäck

På lördagen inleddes Manhems stormästarturnering. Två manhemiter finns med i det kvalificerade startfältet och hemmapubliken kunde glädja sig åt att Victor Nithander tog hela poängen mot tävlingens högst rankade deltagare, finske Tomi Nybäck. En fin skalp för hemmasonen! Mats Welin gör debut i de här sammanhangen och var hårsmånen från att ta poäng från den tredje göteborgaren, Örgrytes Anton Frisk Kockum.

Lundaboende bosniern Jasmin Bejtovic  förde de vita pjäserna mot Daniel Semcesen och inledde med Retis spelöppning. Det blev tidigt dambyte, och trots asymmetrisk ställning blev spelet ganska förflackat. Spelarna enades om remi, troligen med ganska gott samvete.

Årets tävling är den tredje som är stormästarkvalificerande och de två första upplagorna har sett Emanuel Berg som vinnare. I första ronden av årets tävling ställdes han mot Litauens välrenommerade stormästare Eduardas Rozentalis, som med de svarta pjäserna valde Ryskt parti. Ryskt har ett rykte om att vara remibetonad, tvivelsutan beroende på den ofta symmetriska bondeställningen med en öppen e-linje som lämpar sig väl för att byta av de tunga pjäserna. Berg snodde åt sig en bonde, men litauern skapade tillräckligt motspel och kunde föra in spelet i ett materiellt lika slutspel med löpare mot springare. Bergs springare kunde ha blivit dominerad av Rozentalis´ löpare men han kunde hålla balansen och spelarna tog remi genom dragupprepning.

Tyske IM Thomas Henrichs är en ny bekantskap för den göteborgska schackpubliken men ingen dununge detta till trots. Med två stormästarinteckningar på sin meritlista jagar han förstås den tredje och i öppningsronden ställdes han mot de två senaste årens svenske mästare Hans Tikkanen, som spelade Slaviskt med de svarta pjäserna. Partiet bjöd på livaktigt pjässpel som gav tysken en merbonde. Svarts motspel var dock fullt tillräckligt och vid fyrtiodragsstrecket delade spelarna poängen.

Victor Nithander fick nöjet att inleda med vit mot topprankade finländaren Tomi Nybäck med det respektingivande Elo-talet 2638. Slutet Spanskt blev öppningen med Victor som vit, men partiet tog snart mindre slutna banor efter att Nybäck brutit upp centrum med framstöten d6-d5. På några drags sikt innebar detta ett bondeoffer, som gav tryck mot Victors centrum och kungsställning längs e-linje och diagonaler. Också Victor riktade pjäser mot motståndarkungen och ställningen blev ganska tillspetsad, i synnerhet som Nybäck drog på sig dålig tid. Ställningen öppnades ytterligare och Nybäck offrade kvalitet, vilket hade kunnat leda till remischackar. Finsk sisu innebar dock i det här fallet att spela på vinst i egen tidsnöd och svart försmådde denna möjlighet med en kläpp som hade hängt om digitalklockorna varit utrustade med en sådan. Victor är som bekant inte ofarlig när han får vittring på kungen och när fyrtiodragskontrollen var avklarad bröt det svarta försvaret samman.

Mats Welin och Anton Frisk Kockum är båda debutanter i klubbens stormästarturnering, men båda har tidigare spelat i de IM-turneringar som föregick dem. Mats lät premiären gick i Engelskts tecken och Frisk Kockum bemötte den öppningen symmetriskt. Mats tog initiativet på damflygeln, men svart motstötte i centrum, vilket gav en bonde, ehuru den kom i skepnad av den ensamma kantbonden på a. När den föll med övergång i rent löparslutspel med fyra bönder var på kungsflygeln talade det mesta för ett fredsslut, men örgrytespelaren aktiverade sin kung och när Mats tillät att löparbyte framtvingades var klockan slagen.

Veteranmärket i brons: Calle Jarebo , 10 år som manhemit.

Stormästargruppen år 2012: stående fr.v. Tomi Nybäck, Eduardas Rozentalis, Jasmin Bejtovic,
Daniel Semcesen och Hans Tikkanen; sittande fr.v. Thomas Henrichs, Anton Frisk Kockum, Victor Nithander, Mats Welin och Emanuel Berg (Foto: Sören Svensson).

Turneringstabell för stormästarturneringen hittar du här.
Partierna från stormästarturneringen och Elo-turneringen hittar du här.

Stormästarturneringen 2: Anton Frisk Kockum ensam på full poäng

IM Jasmin Bejtovic
1 – 0 Mats Welin
GM Eduardas Rozentalis
1 – 0 IM Victor Nithander
GM Hans Tikkanen
remis GM Emanuel Berg
Anton Frisk Kockum
1 – 0 IM Thomas Henrichs
IM Daniel Semcesen
remis GM Tomi Nybäck

Den andra ronden av Manhems stormästarturnering bjöd än en gång på kamp som dock inte gick hemmaspelarnas väg den  här gången. Victor Nithander ställdes mot erfarne stormästaren Rozentalis medan Mats hade att tas med Jasmin Bejtovic, i båda fallen med nederlag som följd.

Grünfeld blev öppningen mellan Daniel Semcesen och Tomi Nybäck med den förstnämnde som vit. Kanske var finländaren något tilltufsad efter gårdagens nederlag, för partiet styrde ganska snabbt mot en dragupprepning efter trettiotalet drag.

Jasmin Bejtovic  spelade Engelskt mot Mats Welin och ställningen såg länge lika ut. Vit fick dock mer terräng och hade lättare att manövrera än Mats som hade litet svårt att hitta rutor. Ändå höll han spelet väl uppe tills han försmådde dambyte och i stället hamnade så illa med damen och den blev fångad. Bosniskt 1 – 0.

Eduardas Rozentalis spelade Trompowsky mot Victor Nithander. Litauern gick på knock direkt, rockerad långt och via ett skenoffer av springaren tvangs manhemiten överge rockaden och placera kungen på en obehaglig plats i centrum där den blev jagat villebråd. Kungen försökte fly till kungsflygeln, men efter linjeöppning tog vits tunga pjäser i med hårdhandskarna. 1 – 0 till Rozentalis.

Ett intressant möte var det mellan Emanuel Berg, sverigemästare 2009 och 2010, och Hans Tikkanen, hans efterträdare 2011 och 2012. I en Damgambit spelade Berg svart och valde Tarraschförsvaret. Partiet kom att bjuda på livligt spel med ht och mothot. Berg valde att ge pjäs för att få båda tornen på näst sista raden, som sedan tog ut remischackar.

Anton Frisk Kockum spelade Spansk Centrumgambit mot tyske Thomas Henrichs. Till synes något lättvindigt släppte tysken en centrumbonde och Frisk Kockum fick tillfälle att visa sin teknik när den merbonden skulle omsättas i vinst.

Turneringstabell för stormästarturneringen hittar du här.
Partierna från stormästarturneringen och Elo-turneringen hittar du här.

Elo-turneringen 1: två manhemiter med i leken

Harald Berggren Torell
1 – 0 Hashim Hattab
Lennart Wahlström
1 – 0 Jacob Ljunggren
Daniel Björkdahl
0 – 1 Jens Lundell
Per-Olof Gromark
0 – 1 Johan Björkeroth
Lennart Fransson
1 – 0 Börje Persson

Efter förra årets något rumphuggna Elo-turnering var det en arrangörsmässig lättnad att årets startfält lät sig fyllas – gång på gång. Återkommande avhopp gjorde att startfältets kompletterande blev en sisyfosuppgift, men till sist gick det tack vare ihärdigt och hängivet arbete av schackveckokommitténs ordförande Claes R. Nilsheden.

Två manhemiter deltar i gruppen; andralagets påläggskalv Harald Berggren Torell, 19, och mer fulllvuxne Daniel Björkdahl. Inledningsronden såg Harald vinna mot kamratenspelaren Hashim Hattab medan Daniel fick bita i gräset i det svåra mötet med Jens Lundell.

Turneringstabell för Elo-turneringen hittar du här.
Partierna från stormästarturneringen och Elo-turneringen hittar du här.