Stormästarturneringen 6: chans till inteckningar

IM Jasmin Bejtovic
remis GM Tomi Nybäck
Mats Welin
0 – 1 IM Victor Nithander
IM Thomas Henrichs
remis GM Emanuel Berg
Anton Frisk Kockum
remis GM Eduardas Rozentalis
IM Daniel Semcesen
1 – 0 GM Hans Tikkanen

Den sjätte ronden bjöd också den på hård kamp vid alla bord. Ingen av tätmännen vann sitt parti, medan däremot Victor Nithander via vinst i manhemderbyt med Mats Welin anslöt till tätgruppen, en halvpoäng bakom ledande Henrichs och Frisk Kockum. Man kan notera att tyske Thomas Henrichs har vittring på stormästarinteckning i det han behöver 2½ poäng utöver de fyra han har för att nå det målet. För Anton Frisk Kockum ligger IM-normen på 4½ poäng och steget dit är alltså ytterligare en halva. Efter sex ronder behöver Victor Nithander ytterligare 2½ poäng till sin första stormästarinteckning.

Victor Nithander spelade Jugoslaviskt mot Mats Welin och kunde ganska snabbt tillskansa sig en merbonde via skenoffer i centrum jämte damschack på h4. Har man inte sett det någon gång tidigare? I tillägg till merbonde hade Victor ett starkt löparpar och det är inte att förvånas över att Mats via taktiska förvecklingar försökte vinna tillbaka material när tillfälle tycktes erbjuda sig. Nu var det erbjudandet bara skenbart och Victor kunde säkert ratta in en pjäsvinst i stället.

Jasmin Bejtovic spelade Skotskt mot Tomi Nybäck, som flankutvecklade sin damlöpare och följde upp med framstöten d7-d5. Centrum öppnades raskt och Nybäck bekämpade motståndaren med dynamiska medel innan spelet gick in i en stiltjefas med svart merbonde och dubbla torn plus springare på var sida. Bejtovic  kunde belägra den svagaste svarta bonden och genom en dragupprepning leddes partiet in i remifållan.

Anton Frisk Kockum spelade dambondespel mot Eduardas Rozentalis och fick emot sig d7-d6 och Lg4. Via dragomkastning letade sig partiet in i en engelsk uppställning. Litauern kunde gripa ett lätt initiativ som han tog med sig in i slutspel med torn och springare. Med en bonde belägrad och ställd inför sitt fall kunde Frisk Kockum gå till en sorts motangrepp med en följd av sidschackar med tornet som mynnade ut i tornbyte. Med allt material samlat på kungsflygeln kunde inte svart etablera en försvarsställning när kungen var ute på äventyr och den vita springaren gick till anfall, När i stort sett samtliga bönder vandrat vidare till böndernas himmel beseglades fredsslutet.

Thomas Henrichs spelade vit mot Emanuel Berg i något slags Dam- eller möjligen Bogoindiskt. Berg ställde upp sig med en bondemur c6-d5-d6-f5 i centrum och med hjälp av något pjäsavbyte gled spelet in i en, för att använda en fackterm, ytterst knôkig ställning där efter trettiofem drag samtliga bondekedjor stod inkilade i varandra över nästan hela brädet – blott längs h-linjen fanns en lucka in och den lade tysken beslag på. Tornen kunde bytas av den vägen, men utan att någon vidare blotta stod att finns och efter femtiofem drag hade spelarna insett ställningens begränsningar och hissade fredsflagg.

Larsens spelöppning blev valet när Daniel Semcesen som vit ställdes mot Hans Tikkanen. Tikkanen monterade upp en fin bondevägg i centrum som dock stoppades upp av en vit spärr i form av en bonde på e4. Tikkanen sökte skapa spel på linjerna mot vits långa rockadställning och gav en, sedan två och slutligen tre bönder för den goda sakens skull. Uppföljningen kom i form av att svart släppte ett torn för att komma in på vits första rad med dam och torn. Där tog de tillbaka en lätt pjäs för att sedan jaga ut vits kung, som måste ta skydd på framsidan av bondeskyddet. Väl där stod den dock ganska skyddad mot ytterligare överfall och med kvalitet under och en inte helt säker egen kung såg sig Tikkanen tvingad till fortsatta angreppsförsök och efter ytterligare förvecklingar var materialunderläget fastställt till en springare i det avslutande damslutspelet. Semcesen manövrerade sin kung i säkerhet varefter Tikkanen gav slaget förlorat när hans sista bonde föll. En riktig holmgång!

Ställningen efter sex ronder: Anton Frisk Kockum och Thomas Henrichs 4, Emanuel Berg, Victor Nithander och Eduardas Rozentalis 3½, Jasmin Bejtovic , Tomi Nybäck, Daniel Semcesen och Hans Tikkanen 2½ samt Mats Welin 1½ poäng.

Turneringstabell för stormästarturneringen hittar du här.
Partierna från stormästarturneringen och Elo-turneringen hittar du här.