Elo-turneringen 1: två manhemiter med i leken

Harald Berggren Torell
1 – 0 Hashim Hattab
Lennart Wahlström
1 – 0 Jacob Ljunggren
Daniel Björkdahl
0 – 1 Jens Lundell
Per-Olof Gromark
0 – 1 Johan Björkeroth
Lennart Fransson
1 – 0 Börje Persson

Efter förra årets något rumphuggna Elo-turnering var det en arrangörsmässig lättnad att årets startfält lät sig fyllas – gång på gång. Återkommande avhopp gjorde att startfältets kompletterande blev en sisyfosuppgift, men till sist gick det tack vare ihärdigt och hängivet arbete av schackveckokommitténs ordförande Claes R. Nilsheden.

Två manhemiter deltar i gruppen; andralagets påläggskalv Harald Berggren Torell, 19, och mer fulllvuxne Daniel Björkdahl. Inledningsronden såg Harald vinna mot kamratenspelaren Hashim Hattab medan Daniel fick bita i gräset i det svåra mötet med Jens Lundell.

Turneringstabell för Elo-turneringen hittar du här.
Partierna från stormästarturneringen och Elo-turneringen hittar du här.