Årsmötet i korthet

Manhems årsmöte genomfördes med tjugotalet medlemmar tisdagen den 21 september. Medlemsavgifterna fastställdes till oförändrade 420 kronor för fullbetalande seniorer och 210 kronor för studerande och värnpliktiga födda 1979-1985.

Till ny styrelse valdes Mats Eriksson (ordförande och ungdomsledare), Sven Persson (sekreterare), Claes Brauer (skattmästare), Carl-Gustaf Jarebo (materialförvaltare), Anders Pettersson (PR och rekrytering, vice sekreterare), Henrik Yllemo (klubbtävling), Said Outgajjouft (lagtävling), Håkan Warston (elitansvarig, vice ordförande), Johan Carlsson (suppleant) och Jonas Olsson (suppleant).

Verksamhetsberättelsen kommer inom kort att läggas ut på hemsidan.