Årsmöte på Manhem

Manhems årsmöte lockade dryga tjugo manhemiter. Mötet kunde blicka tillbaka på ett händelsedigert år, varom inte minst den 52-sidiga verksamhetsberättelsen vittnar (finns att tillgå på klubben). Det gångna året hade Manhem 435 medlemmar, fördelat på 186 seniorer, 20 ungdomar mellan 19 och 25 år, 139 juniorer och därutöver 90 Schack4an-ungdomar.

Mötets presidium, fr.v. sekreteraren Håkan Warston, ordföranden Mats Eriksson och skattmästaren Claes Brauer

Mötets presidium, fr.v. sekreteraren Håkan Warston, ordföranden Mats Eriksson och skattmästaren Claes Brauer

Ekonomiskt hade det gångna året avlöpt tillräckligt väl för att styrelsen skulle kunna föreslå oförändrade medlemsavgifter. Så beslöts också.

Revisorn Hans Brodén ser någorlunda nöjd ut. Hedersledamotkollegan Lars Borgström bläddrar i möteshandlingarna.

Revisorn Hans Brodén ser någorlunda nöjd ut. Hedersledamotkollegan Lars Borgström bläddrar i möteshandlingarna

När valpunkterna kom upp kunde valberedningen med Calle Jarebo i spetsen föreslå en full styrelse. Den nya styrelsen ser ut så här:

Mats Eriksson

Ordförande, ungdom, PR och rekrytering
Håkan Warston Vice ordförande, sekreterare, information, elit
Joel Åkesson Skattmästare
Sam Friberg Finansiering
Roland Sobenius Materialförvaltare
Claes R. Nilsheden Klubbtävling¨
Vincent Andréasson Lagtävling
Claes Brauer Bitr. skattmästare
Johan Granholm Suppleant
Rebecka Ungerfält Suppleant, vice sekreterare

Calle Jarebo läser upp valberedningens förslag. Till höger Torbjörn Einegren och i bakgrunden Vincent Andréasson

Calle Jarebo läser upp valberedningens förslag. Till höger Torbjörn Einegren och i bakgrunden Vincent Andréasson

Nye skattmästaren Joel Åkesson ger fotografen en närgången granskning.

Nye skattmästaren Joel Åkesson ger fotografen en närgången granskning

Mötet avslutades med prisutdelningar. Två av klubbens juniorlag i distriktsserien, Manhem 13 och Manhem 17, vann division V respektive VI och fick motta guldplaketter som belöning. Det gångna året såg också ett återupplivande av tävlingen om Manhems Stora Pris. Denna tävling där all klubbens tävlingsverksamhet ingår såg Johannes Aira som segrare och han fick ur själve Claes R. Nilshedens hand motta vandringspriset, en ståtlig träkung. Dessutom fick han ett mindre pris att behålla för evigt.

Zakarias Sjöström Dyrefelt, Kalle Carlstedt och Louise Segerfelt tar emot plaketter för segern i division VI.

Zakarias Sjöström Dyrefelt, Kalle Carlstedt och Louise Segerfelt tar emot plaketter för segern i division VI

Harald Berggren Torell, Sven Persson, Johan Persson och Erik Persson tar emot plaketter för segern i division V

Harald Berggren Torell, Sven Persson, Johan Persson och Erik Persson tar emot plaketter för segern i division V

Johannes Aira tar emot vandringspriset Manhems Stora Pris

Johannes Aira tar emot vandringspriset Manhems Stora Pris