Manhem höll vårmöte

På tisdagen den 30 maj höll klubben vårmöte för säsongen. Ett trettiotal manhemiter hade mött upp för en ganska odramatisk tillställning. Ordföranden gav i skattmästarens frånvaro information om det ekonomiska läget och mötet beslöt att inte ordna verksamhet under sommarmånaderna.

Roland Sobenius informerade om vår stödförening Manhems Krokodiler, som haft en värvningskampanj med gott resultat under maj månad.

Frågor som togs upp av medlemmar vid mötet var eventuell schackpropaganda i samband med EM-kalaset, schackträning eller -mentorskap för vuxna medlemmar och möjligheten att återvärva gamla manhemiter som tillfälligt(?) slutat p.g.a. passivitet. Efter en livaktig diskussion övergick mötet till prisutdelningar för Vårmästerskapet och Manhemfajten. Ett antal pristagare var inte på plats men har möjlighet att hämta sitt pris på klubblokalen fram till den 17 juni.

Kvällen avslutades med att den traditionella Vårblixten spelades.