Påminnelse: Manhem håller årsmöte

Som tidigare meddelats håller Manhem årsmöte i morgon tisdag den 7 november kl. 19.00. Det blir

  • Styrelsens information om det gångna året.
  • Bokslut för året 2005/06. Hur går det för Manhem?
  • Val av ny styrelse.
  • Beslut om avgifter det kommande året.
  • Diskussion om Manhem-frågor.
  • Utmärkelser.
  • Gratis fika.

Kom och lyssna och gör din röst hörd!

Styrelsen