Årsmöte i Manhem

På tisdagen var det årsmöte i klubben. En ny styrelse valdes, som senare på kvällen konstituerade sig enligt följande:

Mats Eriksson                           ordförande, ungdomsledare
Håkan Warston                         vice ordförande, elitansvarig
Sven Persson                            sekreterare
Henrik Yllemo                           vice sekreterare, information
Claes Brauer                             skattmästare
Sam Friberg                              finansiering
Vincent Andréasson                   lagtävlingsledare
Jesper Mossberg                       PR och rekrytering
Tommy Wickström                     materialförvaltare (suppleant)
Hugo Löfgren                            klubbtävlingsledare (suppleant)
Claes R. Nilsheden                    suppleant
 

Göran Andersson och Hans Brodén omvaldes till revisorer med Lars Borgström som suppleant. Till ny valberedning valdes Roland Sobenius (sammankallande), Jonas Ahlqvist och Said Outgajjouft.

Som troligen bekant fyller Manhem 100 år nästa år och det förestående jubiléet diskuterades. Styrelsen skall gå ut med ett upprop för att få idéer till jubileumsaktiviteter och förhoppningsvis krafter som inte är engagerade i den reguljära verksamheten, men som kan tänka sig att göra insats vid det historiska tillfället.

Medlemsavgiften bestämdes till 450 kronor för vuxna (födda 1986 och tidigare) och 225 kronor för halvbetalande ungdomar (värnpliktiga och studerande födda mellan 1980 och 1986). Det går utmärkt att redan nu betala in den på klubbens giro 42 28 22 – 7!

Kvällen avslutades på bästa sätt med att klubbens förste svenske juniormästare, Hans Brodén, överlämnade ett stipendium ur den fond som bär hans namn till årets vinnare Rauan Sagit.