Resultat från KM rond 2

I tisdags och onsdagsgrupperna spelades rond två med följande resultat.

Det blev till slut 96 starter i årets KM vilket är en ökning med 19 starter från i fjol. Vill nmåägon ytterligare pröva lyckan är det ett lösbart problem. Observera att i öppna onsdaghsgruppen år det 12 man vilket medför atttrvå exztraronder är insatta. Den första spelas nu på måndag med start klockan 18;30

Kandidatgruppen 2015KM gruppen 2015KM gruppen 2015Öppna onsdagsgruppen 2015rond 2 o 2015rond 2 o 2015Hängronder 15